Nyheter

Ensamhet utmanas i studenttävling

6 maj 2021

Årets upplaga av Oyster studenttävling är inspirerat av pandemin och uppmanar de tävlande att utveckla gaturummet för att bemöta ensamheten i städerna.

Annons
Foto James Taylor-Foster

Årets studenttävling utmanar städernas ensamhet, en problem som kan ha vuxit med pandemin.

Årets tävling går under namnet “Gaturummet” och de tävlande studenterna ställs inför uppgiften att omvandla en del av en annars bilanpassad gata till ett offentligt och socialt rum. Uppgiften är inspirerad av konceptet “sommargågator” som spritt sig till flera städer  men det nya rummet ska vara tillgängligt året runt.

Temat är sprunget ur problemet med ofrivillig ensamhet, berättar Frida Westberg Ekerljung,  landskapsarkitektstudent vid SLU Ultuna, som arrangerar tävlingen tillsammans med studiekamraten Maria Almqvist. 

– Utanförskap och ensamhet har dessutom blivit tydligare och mer påtaglig under pandemin, när skolor och arbetsplatser försvunnit som naturliga mötesplatser, säger Frida Westberg Ekerljung.

Annons

– Då är det viktigt att skapa mötesplatser som är inbjudande och tillåtande, där steget att delta i gemenskap inte är så stort.

Frida Westberg Ekerljung, en av två arrangörer bakom årets tävling. Foto: Privat

Att omvandla befintliga offentliga ytor går dessutom hand i hand med den övriga stadsutvecklingen, säger hon.

–  Gatorna har länge anpassats efter bilen, men nu vill vi inte ha dem i stan och då kan de här utrymmena utvecklas. Vi tror att behoven av att mötas utomhus i den offentliga miljön har förändrats under pandemin.

Juryn består bland annat av en psykolog, för att göra det möjligt att bedöma bidragen utöver deras arkitektoniska egenskaper.

– Viss kunskap om människors beteenden finns kanske inom arkitektprofessionen också, men vi tycker att det är intressant att ha med en psykolog som kan se andra saker som sociala behov och beteendemönster, säger Frida Westberg Ekerljung.

Annons

Tävlingen pågår till och med den 30 september. Vinnarna delas ut vid Oysterseminatriet den 3 december, som man hoppas kunna genomföra fysiskt. 

Author no image

Josef Svenberg

Gå till nästa artikel