Nyheter

Energieffektivt byggande får nytt stöd

16 augusti 2019

17 forskningsprojekt för energieffektivt byggande och boende får dela på 51 miljoner kronor i den andra utlysningen i Energimyndighetens program E2B2.

Annons
Annons
Foto Istock/Ben185

Ett av de aktuella projekten handlar om solelanläggningar på tak och snö.

De 17 projekten läggs till de 25 projekt som tidigare i år fick finansiering genom programmet som genomförs i samarbete med IQ Samhällsbyggnad. De nya projekten handlar till stor del om energieffektivisering i det befintliga bostadsbeståndet och bland utförarna finns bland andra White arkitekter som enda arkitektkontor, högskolorna LTH, KTH och Chalmers samt det statliga forskningsinstitutet Rise.

Här är ett urval av projekten som får stöd:
  • Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur. White arkitekter.
  • Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion. LTH.
  • Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar. Rise.
  • Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM. White arkitekter.
  • Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader. Uppsala universitet.
  • Invändig tilläggsisolering av ytterväggar. LTH.
  • Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå. LTH.
  • Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat. Luleå tekniska universitet.
  • Vätskekopplad värmeåtervinning. Chalmers.

Samtliga projekt finns beskrivna på www.E2B2.se.

Annons
Annons

Author no image

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel