Nyheter

Rak betongbro vann tävling i Tyresö

13 november 2019

En diskret men robust bro tog hem segern i tävlingen om en ny entré till Tyresta nationalpark.
– Allt nytt är endast tillfört för att styrka och betona det befintliga, säger Thomas Bonde-Hansen från det danska vinnarkontoret Gottlieb Paludan Architects i ett pressmeddelande.

Annons
Illustration Gottlieb Paludan Architects

Juryn uppskattar att brons konstruktion inte kräver några pelare och att vattenlinjen på så vis får bli orörd.

Tyresö kommun utlyste tidigare i år en allmän projekttävling. I tävlingsuppgiften ingick bland annat att skapa nya entrékoncept för Alby naturreservat och friluftsområde, att förbättra parkeringsplatserna i anslutning till huvudentrén i Alby, samt att ge förslag på en ny bro över Nyforskviken. Bron ska knyta samman friluftsområdet med den norra delen av Tyresta nationalpark. Bakgrunden är att kommunen ser ett behov av en mer välkomnande entré till Alby, samt äldre planer på att skapa en nordlig entré till nationalparken. 

Vinnaren bland de 27 inkomna bidragen heter Rest landskap. 

– Vi är mycket stolta, men också väldigt ödmjuka inför detta projekt i själva huvudentrén till en fantastisk svensk nationalpark, säger Thomas Bonde-Hansen, designchef för Gottlieb Paludan Architects i ett pressmeddelande.  

Annons

Det vinnande bidraget är en rak bro i betong som tar kortaste vägen från Alby till Tyresta. Många av de övriga bidragen hade satsat på mer kurviga, S-liknande lösningar för att spegla naturens former. Juryn menar dock att Rest landskaps raka bro, genom att fungera som en motpol till sin omgivning, bättre förstärker upplevelsen av den omgivande miljön. Bron klarar dessutom att sträcka sig över viken utan att det behövs några pelare eller långa vajrar. 

– Bron gör att vi får en ny led in i Tyresta genom orörd natur mellan två naturreservat och vidare ut i nationalparken. Den innebär också att Sörmlandsleden får en tydligare och rakare dragning genom Alby och att kommunen får en ny nordlig entré in i Tyresta, säger My Lundblad Wistedt, strategisk arkitekt på Tyresö kommun.

Vinnarförslaget är en hängbro i betong utan pyloner, med ett räcke av rosttrögt stål. Spänger förbinder bron med omgivande promenadstråk.

Hon berättar att det vinnande bidraget verkligen stack ut bland de övriga tävlande. Många hade satsat på mer storslagna urbana lösningar. Rest landskap stod för något annat och var mest inkännande för platsen, vilket utöver juryns bedömning även är i linje med övriga referensgruppers synpunkter samt den medborgardialog som kommunen fört. 

– Det har varit en jättebra process där vi inom juryn, liksom med medborgare och övriga referensgrupper, har fört en viktig diskussion om vad ett tillägg som den här bron gör med en sådan här speciell plats, säger My Lundblad Wistedt. 

För bron finns investeringsmedel och nu väntar projektering och upphandling. Till sommaren 2021 hoppas kommunen att den kan vara på plats. 

Annons

Anton Andersson

Gå till nästa artikel