Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Emina Kovacic föreslås bli ny ordförande för Sveriges Arkitekter

Karlshamns stadsarkitekt Emina Kovacic är valberedningens förslag till ny ordförande som ska väljas på Sveriges Arkitekters stämma den 21 november.
– Som representant för en mindre kommun tror jag att jag kan bidra med det synsättet, säger hon.

Emina Kovacic stod och väntade på bussen i Karlshamn i Blekinge när hon fick frågan om hon ville bli Sveriges Arkitekters nästa ordförande. Efter en veckas betänketid var beslutet klart:

– Det känns fantastiskt. Jag känner att jag brinner för frågorna och att man kan påverka var som helst i landet. Jag ser att det händer mycket bra i de små kommunerna som storstadsregionerna också kan lära sig av, säger Emina Kovacic.

Valberedningen lyfter bland annat fram Emina Kovacic arbete med att introducera den årliga Arkitekturveckan i Karlshamn. Emina Kovacic har tidigare förklarat att en viktig poäng med evenemanget är att engagera andra yrkesgrupper än bara arkitekterna. Och som stadsarkitekt beskriver hon sig själv som en som gillar att röra sig mellan olika yrkeskategorier.

– Vi arkitekter har inte ensamrätt till byggnader och stad. För att vara relevanta måste vi våga släppa in andra professioner att vara med och bestämma och bli våra ambassadörer. Jag blir glad när jag till exempel hör en byggare tala om gestaltning, säger Emina Kovacic.

Just utbyten med andra yrkesgrupper och en breddad arkitektroll är frågor som hon vill se högt upp på Sveriges Arkitekters agenda.

– Det är grundläggande och viktigt att visa arkitekternas bredd, att vi kan så mycket mer än att på en viss plats i processen rita byggnader och miljöer. Jag vill gärna lyfta fram till exempel arkitekter som arbetar som lärare i grundskolan eller på gymnasiet, i kommuner eller som beställare, säger Emina Kovacic.

En breddad yrkesroll är viktig inte minst med tanke på lågkonjunkturen, menar hon. Och med tanke på den och den pågående coronapandemin vill hon även lyfta det hon kallar ”mjuka värden”.

– De etiska frågorna aktualiseras i en lågkonjunktur, till exempel att vi inte tar över varandras projekt eller bidrar till billiga lösningar som inte är hållbara. Psykisk ohälsa blir också en aktuell fråga i den situation vi befinner oss i, då studenterna är mer isolerade och med fler som är arbetslösa.

Om Emina Kovacic blir vald till ordförande efterträder hon Tatjana Joksimović, numera enhetschef på länsstyrelsen i Stockholm. Tatjana Joksimović meddelade i slutet av oktober att hon lämnar sitt uppdrag som ordförande och inte ställer upp för omval. En av hennes förklararingar till avhoppet är svårigheten att kombinera ordförandeskapet med sitt nya jobb. Emina Kovacic ser dock inga problem att kombinera ordförandeskapet i Sveriges Arkitekter med jobbet som stadsarkitekt i Karlshamn, varken principiellt eller praktiskt.

– Jag har vanan att sticka ut hakan i olika sammanhang och är inte obekväm med att tala om frågor som rör arkitekter och arkitektur generellt. Man kan inte skapa ett bra debattklimat utan att säga och stå upp för vad man tycker. Kanske underlättar det att jag inte kommer från en storstadsregion där det kan bli mer laddat, säger hon.

Praktiskt tror hon på möjligheten att fortsätta som stadsarkitekt i Karlshamn på heltid, ett arbete som utöver specialistrollen innebär personalansvar för 18 personer.

– Jag har en del inarbetad övertid och min arbetsgivare är positiv. Jag vet inte exakt hur mycket tid ordförandeskapet tar men jag har intervjuat min företrädare och det kommer också att väljas två vice ordförande. Min förhoppning är att det ska gå att kombinera. Sen får jag avvakta och se hur det blir, om jag måste ändra på något. Jag vill ju göra ett gott jobb och må bra, säger Emina Kovacic.

 

Emina Kovacic

Född: 1970

Utbildning: Arkitektskolan i Lund, LTH.

Jobb: Stadsbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlshamn där hon arbetat sedan 2007. Dessförinnan bland annat arkitekt i Ronneby kommun.

Tidigare uppdrag och erfarenhet inom Sveriges Arkitekter: Bloggar på arkitekt.se om jobbet som kommunarkitekt och om arkitekturpolitik. Ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur. Inga fackliga uppdrag: ”Där förlitar jag mig på att kunna dela ansvaret med en vice ordförande som är väldigt påläst inom det.”

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola, ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd, ledamot i Blekinge läns Kommission för jämlik hälsa, särskild ledamot i Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Mer att läsa