Nyheter

Detta gäller om ditt företag varslar

18 september 2018

Varsel, erbjudande och uppsägning. Vi reder ut begreppen och tipsar om vad du kan göra om en uppsägning blivit ett faktum.

Annons
Annons
Foto Istock

Det här ska du tänka på om du blir varslad eller uppsagd.

Enligt lag måste en arbetsgivare som planerar att säga upp fler än fem anställda varsla Arbetsförmedlingen och förhandla med facket innan beslut om uppsägningar tas. Ett varsel är i sig ingen uppsägning och alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Det kan ändå vara bra att förbereda sig för att söka ett nytt jobb.

Arbetsgivaren kan först komma med ett frivillighetserbjudande om att sluta. Kontakta i så fall facket för att förhandla om förutsättningarna.

En anställd får inte sägas upp utan saklig grund, arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist kan det vara om arbetsgivaren vill eller måste förändra sin verksamhet på grund av minskad efterfrågan på tjänster eller önskan att köpa tjänsterna av konsult.

Annons
Annons

Uppsägning sker normalt i turordningi enlighet med Lagen om anställningsskydd, LAS. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare.

Om en ny tjänst uppstår hos arbetsgivaren har en uppsagd oftast företrädesrätt till återanställning. Rätten gäller i nio månader efter att anställningen upphörde.

Om du blir uppsagd:
  • Anmäl skriftligt till arbetsgivaren om du vill ha företrädesrätt till anställning.
  • Ta ut flex- och komptid innan du slutar. Du behöver oftast inte acceptera att ta ut semester under uppsägningstiden.
  • Om du anser att du blivit uppsagd på felaktiga grunder kan facket föra talan mot arbetsgivaren och driva ärendet vidare till förhandling och domstol.
  • Kolla om du har uppfyllt kravenför att få ersättning från arbetslöshetskassan, inkomstförsäkring och/eller stöd från Trygghetsrådet.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel