Nyheter

“Det behövs fler av min sort”

3 maj 2019

Håkan Cullberg är arkitekten som blev C-politiker. Nu vill han gå längst fram i ledet för att stärka sina yrkeskollegers mandat.

Annons
Foto Emelie Asplund

Håkan Cullberg (C) vill att fler arkitekter tar efter honom och ger sig in i politiken.

Det var det naturliga steget att ta efter ett långt yrkesliv. Arkitekten Håkan Cullberg gick från rollen som tjänsteman och en treårig tjänst som kreativ ledare för ett stadsutvecklingsprojekt i Varberg till att bli lokalpolitiker för Centerpartiet.

– Det känns som ett bra sätt att låta kommunen fortsätta få ta del av min kompetens på, säger han.

Bilden av vad han vill göra som politiker har han redan klar för sig. I stora drag handlar det om att stärka branschens faktiska inflytande över stadsutvecklingen.

Annons

Här är två konkreta exempel på hur det ska gå till:

  • Stärka arkitektens mandat. Bland annat genom att tilldela markanvisningen direkt till arkitekten, som i sin tur kan välja sin uppdragsgivare och beställare.
  • Stärka betydelsen av översiktsplanen. Håkan Cullberg vill se till att översiktsplanen blir mer betydelsebärande. Han vill också att detaljplanens roll som “har gått överstyr – det detaljpetas för mycket” skalas ner något.

För att det ska vara möjligt att öka arkitekternas mandat krävs dock en insats från branschen: bättre kunskaper om ekonomisk planering.

– Har inte kontoren kalkylkunnandet så kommer det bli svårt att för dem att visa att de klarar av att ta ansvar. Jag tycker fler bör sträva efter att försöka alliera sig med byggnadsanalysföretag.

Innan Håkan Cullberg släppte rollen som tjänsteman såg att han också till att få till en fördjupning av förtätningsstrategin i Varberg.

– Det måste finnas ett rättesnöre och en guideline för byggnadsnämnden. Något de kan rätta sig efter när exploatören kommer med förfrågningar om planbesked, säger han.

Håkan Cullberg vill att strategin ska hjälpa kommunen att lyckas med att vårda och utveckla Varbergs dna.

Annons

Karriärvalet hoppas Håkan Cullberg kan inspirera andra med gedigen yrkesbakgrund till att gå in i politiken.

– Vi vill se fler arkitekter som kan bli politiska förebilder, säger han och lyfter fram arkitekten och socialdemokraten Ilmar Reepalu.

Han avslutar med att hylla stadsarkitekterna Emina Kovacic, Karlshamn, och Karin Milles, Norrköping; två goda förebilder inom tjänstemannakåren som har tagit debatten.

Två saker du inte får missa i Varberg:

Varmbadhuset – Många tänker nog på Kallbadhuset i Varberg, när de tänker på Varberg. Men jag föredrar Varmbadhuset som har en väldigt vacker arkitektur från sekelskiftet. Det är något som jag gärna ser mer av i staden.

Fästningen – En helt fantastisk byggnad som var nära att rivas men restaurerades till ursprungligt skick i början av 1900-talet. På borggården känns det nästan som att vandra runt i Gamla stan i Stockholm. Och på samt i fästningsmurarna finns det fortfarande mängder av kanoner som skyddar staden. Otroligt!  

Annons

Anton Andersson

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel