Nyheter

De vill ge fler nycklar till byggbranschen

4 juni 2019

Kvinnors Byggforum vidgar sin verksamhet att inkludera också transpersoner och icke-binära. Samtidigt diskuteras en förändring av forumets namn och logga.

Annons
Foto Mariana Bocoi och Ays Alayat

Ays Alayat är ordförande i Kvinnors Byggforum som nu ska vidga medlemskapet.

Den 22 maj lanserade Kvinnors Byggforum kampanjen #geossnycklarna. Med den vill de ge nycklar till fler att delta i arbetet och debatten.

– Vi vill bredda vårt fokus så att vi också inkluderar personer som inte definierar sig enligt den binära könsnormen. De är utsatta för samma typer av maktstrukturer som kvinnor. Genom att samla grupperna vill vi arbeta konstruktivt tillsammans, säger Ays Alayat som är ordförande i Kvinnors Byggforum.

De symboliska nycklarna vill de också ge till personer som redan sitter på maktpositioner i byggbranschen.

Annons

– Vi vill också stödja dem som redan arbetar med frågorna.

Det var under 2018 som stadgarna i Kvinnors Byggforum ändrades så att de nu också ska inkludera transpersoner och icke-binära. Hemsidan har gjorts om och uppdraget är att under 2019 också utreda namn och logga.

– Vi vill verka för en bredare mångfald i branschen och för ett bredare spektrum av erfarenheter i debatten om arkitektur och byggande. Det behövs eftersom de egna erfarenheterna är viktiga när vi bygger städer, säger Ays Alayat.

En viktig fråga i verksamheten är hur kvinnor och trans och ickebinära personer får komma in i beslutsfattande rum och vad som krävs av dem när de kommer dit.

– I den hårda konkurrensen som råder idag blir de mer sällan inbjudna till de rum där besluten fattas. Det är en dubbel kamp att både få tillträde till de rummen och sedan behöva förklara vad de gör där.

Folkhälsomyndigheten har visat att unga personer med trans eller icke binär identitet mer än dubbelt så ofta som andra är utsatta för kränkningar och hot i samhället. Det kan vara en förklaring till att sjukskrivningstalen är högre för dem, menar Ays Alayat.

Annons

– Vi behöver skapa mer hälsosamma arbetsmiljöer.

En del av kampanjen #geossnycklarna är att sponsra fem personer att delta i Almedalen i Visby i sommar.

– Vi vill bredda debatten på plats i Almedalen och ge fler möjlighet att åka dit.

Symboliken i nycklarna i kampanjen är att ge verktyg i form av kunskap och utrymme för diskussion och förslag.

– Vi vill vara en plattform för att diskutera arkitekturfrågor ur ett maktkritiskt och intersektionellt perspektiv och vi hoppas att fler vill vara med för att jobba för en långsiktig förändring. Vi vet att det finns en vilja hos många och vi vill öka kunskapen.

 

Annons
Trans, ickebinär och intersektionalitet

Trans – En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det kön personen tilldelades när den föddes. Transpersoner är ett samlingsbegrepp – det går att vara transperson på många olika sätt.

Icke-binär – En person som varken känner sig som tjej eller kille, utan till exempel som både och, mitt emellan, som ett annat kön eller inget kön, eller som har en flytande könsidentitet.

Intersektionalitet; är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel