Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

De vann studenttävling med ny app för medborgardeltagande

Att genom ny teknik öka deltagandet, demokratisera och ge arkitekter verktyg. Det var uppgiften när Göteborgs universitet och White arkitekter anordnade en innovationstävling för studenter.

Vinnarna av tävlingen, Adelina Fernström och Maria Weise, vid prisutdelningen.

Vinnarförslaget har ”Stadsutveckling ska inte vara en åskådarsport” som slogan och går ut på att aktivera medborgare. Men det visade sig inte vara så enkelt som man kanske kunnat tro.

– Vi började med att fråga folk på stan, och det visade sig att nästan ingen var insatt i vad som händer eller vet vad man kan göra för att påverka. När folk inte är informerade är det för mycket att begära att de ska delta, säger Adelina Fernström som tillsammans med Maria Weise står bakom det vinnande bidraget Engage for change.

Planen var från början att ta fram en app där människor kunde komma med förslag till dem som jobbar med stadsutveckling. Men efter att ha insett hur lite koll de flesta har, ändrade de fokus.

– Det är den bristfälliga tillgången på information som är problemet. Därför ville vi göra något som både kunde informera medborgarna och hjälpa stadsplanerarna, säger Adelina Fernström.

Appförslaget Engage for change har två delar. Dels kan vem som helst gå in och läsa om olika byggprojekt i staden, exempelvis när de är klara, hur de ska se ut och vad det kommer kosta. Dels kan de som arbetar med stadsplanering ställa frågor, som vilket av två alternativ folk föredrar. Alla kan sedan rösta i appen.

– Jag tror att man trivs bättre i staden om man vet vad som händer runtomkring och känner sig informerad. Som vi säger i vår slogan: Stadsutveckling ska inte vara en åskådarsport, säger Adelina Fernström.

Förstapriset i tävlingen var 25 000 kronor.

Ett exempel på hur appen är tänkt att se ut. En prototyp av appen kan testas på engageforchange.netlify.com.

Mer att läsa