Gå till innehållet

De undersöker hur vi rör oss under coronakrisen

Ann Legeby och Daniel Koch har gjort en hastig justering av sitt forskningsprojekt. Uppmaningen om social distansering gör att de nu studerar ändrade rörelsemönster i samhället och nya mötesplatser.

Ann Legeby skulle tillsammans med forskaren Daniel Koch under våren ha genomfört en enkät om rörelsemönster och mötesplatser inom ramen för projektet Senseable Stockholm Lab.

– Vi studerar skillnader i olika stadsdelar ur ett segregationsperspektiv och vill nyansera begreppet mötesplatser, säger Ann Legeby som är professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH.

Men inriktningen blev snabbt inaktuell. När Ann Legeby kom hem från en skidsemester i norra Italien efter sportlovet fick hon arbeta hemifrån i två veckor. Hon funderade över vad inskränkningarna i rörelsefriheten betyder ur ett demokratiperspektiv när vi inte längre tillåts samlas, men också på vilken service och vilka resurser som är tillgängliga lokalt.

– Det blev påtagligt vad vi höll på att gå in i. Jag insåg snabbt att människor inte rör sig som vanligt i staden. Det är ett mycket allvarligt läge och många drabbas, säger Ann Legeby.

Ann Legeby.

Hon och Daniel Koch bestämde sig snabbt att omarbeta de enkäter de planerat för att undersöka de nya och tillfälliga rörelse- och användningsmönster som uppstår när invånarna uppmanas hålla sig ifrån folksamlingar på grund av risken att smittas av eller smitta andra med Covid-19. Den 23 mars lanserades webbenkäten i Stockholm, Göteborg och Uppsala, men kan besvaras av invånare i hela landet. Enkäten ställer frågor om vilka platser vi besöker mer än tidigare, lika ofta som tidigare och vilka vi undviker. De svarande kan också rita in sina promenadvägar.

– Vi kommer i takt med att samhället stänger ner och öppnar upp kunna följa nya beteenden och vilka platser vi använder under en krissituation, säger Ann Legeby.

I Stockholm och Göteborg hade 686 respektive 720 svar på enkäten kommit in den 6 april. Uppsala lanserades något senare. Ann Legeby är försiktig med att göra tolkningar av inkomna svar men säger att hon noterat vissa tendenser.

– Vi kan se att promenader går mer i slingor än tidigare då vi troligen hade särskilda mål och ärenden. Och vi kan se stor aktivitet i närheten av vatten.

Resultaten av undersökningen kommer att användas inom forskning om tillämpad stadsbyggnad där Ann Legeby och Daniel Koch kartlägger hur arkitektur och stadsbyggande kan skapa både ojämlika och jämlika städer.

– Stadsplanering är tätt sammankopplat med segregation och olika livsvillkor, säger hon. När samhället stänger ner slår det olika hårt i olika stadsdelar och det är intressant att studera.

Enkäten är öppen i två månader, ska utvärderas den 26 maj och kan komma att förlängas och fortsätta även i sommar och i höst.

– Vi är nyfikna på att se vilka delar av staden som används under krisen och vad människor gör där. Det här blir en pusselbit till kunskapsfältet om hur städernas mötesplatser fungerar också i ett normaltillstånd och hur vi i framtiden bättre kan förbereda oss för olika typer av kriser.

Senseable Stockholm Lab

Projektet Senseable Stockholm Lab  är ett samarbete mellan KTH, Stockholm stad och MIT, Massachusetts Institute of Technology för att utforska nya dimensioner av en smart stad.

Här kan du genomföra webbenkäten Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

Mer att läsa