Nyheter

De startar nytt samarbete för att minska utsläppen i byggandet

5 februari 2020

Liljewall arkitekter och Tyréns inleder ett samarbete om livcykelanalyser.
– Vi undrade varför ambitionerna om klimatsmart byggande inte håller hela vägen, säger Jesper Karlsson på LIljewall.

Annons
Foto Emma Karlsmark Elfstrand

Jesper Karlsson och Anna Nymo studerar vad som sätter käppar i hjulen för ett mer klimatsmart byggande.

I höstas påbörjade Jesper Karlsson från Liljewall arkitekter och Anna Nymo på Tyréns arbetet med att kartlägga hur branschens olika aktörer arbetar med livscykelanalyser för att mäta arbetet mot klimatmålen.

– Vi ville höra allas perspektiv och vilka problem de stöter på för att förverkliga sina ambitioner om klimatsmartare byggande, säger Jesper Karlsson.

Jesper Karlsson är miljösamordnare och Anna Nymo är konstruktör. De möttes inom nätverket för Lokal färdplan Malmö, ett lokalt initiativ för en klimatomställning inom byggsektorn.

Annons

– Vi arbetar båda i tidiga skeden på våra respektive kontor och vi upptäckte att vi hade liknande tankar. Vi undrade båda varför ambitionerna om klimatsmart byggande inte håller hela vägen. Det finns mycket tyckande men inte så mycket kunnande så vi ville undersöka det, säger Jesper Karlsson.

De fick medel i form av arbetstimmar vardera från de två företagens egna forskningsstiftelser, Leif Blomkvists respektive Sven Tyréns Stiftelse för att genomföra undersökningen och började i höstas genom att intervjua aktörer i olika skeden i ett projekt. En insikt de fått är att arkitekter ofta tycker att de har höga ambitioner att projektera för ett klimatsmart byggande men att de tycker att det tar stopp i senare skeden.

– De tycker inte heller att beställarna efterfrågar klimatsmarta lösningar och att det ofta ses som riskabelt både ekonomiskt och tekniskt. Men i våra intervjuer har vi ändå sett en stor vilja också hos entreprenörer och beställare.

Jesper Karlsson och Anna Nymo ser också att det finns en rädsla i projekteringsledet att bygga oprövade konstruktiva lösningar och med nya material.

– Det finns en anledning till att många väljer konventionella och säkrare lösningar. Det finns mycket tradition i byggandet också. Här i Skåne är betongbyggande väldigt förankrat till exempel.

Han anser att det behövs mer koncensus kring nya byggtekniker, som trästommar nya isoleringsmaterial och material.

Annons

– Branschen behöver komma fram till vissa tekniska lösningar som vi är överens som standard för klimatsmart byggande och som är både ekonomiskt och tekniskt säkra och att det förankras i alla led.

Nu arbetar de vidare med att analysera sina intervjuer och ska sedan sprida sina resultat på olika sätt.

– Vårt långsiktiga mål är att de koldioxidutsläpp som byggandet orsakar ska minska och att branschen blir bättre att uppfylla klimatmålen. Då är det viktigt att samarbeta över disciplinerna.

Lokal färdplan Malmö

Lokal färdplan Malmö, Lfm30, är ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

 

Annons

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel