Nyheter

Arkitekter rasar mot servering mitt i världsarvet

2 september 2019

En grupp arkitekter i Falun har skrivit ett brev till kommunen om att inte upprepa det tillfälliga bygglovet för en uteservering på Stora torget i Falun.
”Den är brutal och mycket olämplig på den känsliga platsen”, skriver de i brevet.

Annons
Foto Inger Berglund

Arkitekterna i Falun har reagerat både på placering och estetik.

Inför sommaren 2019 fick en restaurang i Falun tillfälligt bygglov och tillstånd att uppföra en uteservering på Stora torget i Falun. När arkitekten Inger Berglund kom hem till staden i augusti fick hon en chock. En konstruktion av trä i tre nivåer på totalt 500 kvadratmeter, med väggar av partytält och presenningar och med tillfällig toalett högst upp hade uppförts.

– Förutom att serveringen inte var estetiskt och omsorgsfullt utformad så blockerade den naturliga passager och dolde de kulturhistoriska byggnaderna, säger Inger Berglund.

Hon ringde då runt i sitt nätverk av arkitekter och fick samman respons. De beslöt sig för att skriva ett gemensamt brev som skickades till kommunstyrelsen och till kansliet för Världsarvet i Falun. De skriver att serveringen privatiserar en stor del av den publika ytan. ”Upplevelsen av det fina stenlagda torget och den helhet i stadsbilden som är så tydlig och karaktäristisk i Falu centrum präglas nu helt av den nyuppförda och dominerande anläggningen.”

Annons

– Det är svårt att rymma en servering på Stora torget så både placeringen och utformningen kräver mycket omsorg. Vi har inget emot att ett tillskott på torget sticker ut och speglar samtiden, men den ska också harmoniera med den kulturhistoriska miljön.

Inger Berglund

I september  rivs uteserveringen på Stora torget. Den har varit populär under sommaren, men Inger Berglund anser inte att det är restauranger som behövs i centrala Falun utan fler butiker.

– Det finns gott om krogar i närheten. Vårt problem är istället som i många små städer att butikerna flyttar ut från centrum. Vi behöver värna om våra öppna platser i Falun och särskilt vårt kulturarv Stora torget, säger Inger Berglund.

Ägarna till den aktuella restaurangen hade sökt bygglov för tre år men bara beviljats för ett år. I brevet har arkitekterna skrivit att de utgår från att ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen hittar lämpligare placering till nästa år. De ”riktar en kraftfull protest mot att bygget överhuvud kommit till stånd i sommar och gjort att vårt finrum med sin vackra och värdefulla kulturmiljö har privatiserats.”

– Vi förväntar oss ett svar, men det är ännu tidigt. Vi hoppas att restaurangen inte får bygglov för denna uteservering nästa år.

Annons

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun hade gett bygglov och platsupplåtelse för serveringen. Nämndens ordförande Anders Runström har tagit del av brevet.

– Jag har all respekt för arkitekternas professionella synpunkter. Vi amatörer tänker inte alltid på samma sätt, att det ska harmoniera med stadsbilden exempelvis, säger Anders Runström.

Nämnden hade länge diskuterat hur torget kunde bli mer levande under fler tider på dygnet.

– Vi tyckte att det här var ett intressant projekt för att få fler människor att cirkulera på platsen. Vi bedömde den kvaliteten mer än estetiken och tyckte att det var värt att prova ett år.

Ännu har ingen ansökan om bygglov för en servering under sommaren 2020 hunnit komma in.

– Det är inte omöjligt att vi kommer att bedöma de arkitektoniska aspekterna på ett annat sätt om det kommer in en ny ansökan, säger Anders Runström.

Annons
Världsarvet i Falun

Det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun fick världsarvsstatus 2001 och är enligt Unesco en av drygt 1000 platser i världen som bör bevaras för framtiden. Stora Torget med Kristine kyrka, Rådhuset och Stadshuset finns med i motiveringen till Unescos beslut om världsarv.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel