Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

De har satt luppen på den samtida bostadsproduktionen

Arkitektföretaget Secretary har studerat 337 flerbostadshus som fått bygglov i Stockholms län under 2017. De konstaterar att en majoritet av bostäderna är ettor och tvåor.
– Vi ser en tendens att minimum snabbt blir normativt, säger Rutger Sjögrim, arkitekt på Secretary. 

Secretary, som består av Karin Matz, Helen Runting och Rutger Sjögrim, har skrivit boken 14 495 lägenheter – en bok om bostadsbristens bostäder.

Boken om de 337 flerbostadshusen, med totalt 14 495 lägenheter, gav arkitekterna på Secretary ut tidigare i år.

– Vi har velat belysa både det som är fint och det som är problematiskt med de nyproducerade lägenheter som ritades under den senaste byggboomen. De projekt som fick bygglov 2017 har ju till största del byggts idag, så det är den stad vi befinner oss i, säger Rutger Sjögrim på Secretary.

Ursprunget till studien och boken är en vilja att undersöka den samtida och den framtida arkitekturproduktionen. Arkitekterna har gjort en stor datainsamling som ramas in av en teoretisk textdel där de tre författarna har lyft fram tendenser om vad som är normativt och vad som är avvikande.

– Vi ser att det har byggts många små lägenheter, 64 procent av lägenheterna som fick bygglov 2017 är ettor och tvåor och 57 procent är planerade för enpersonshushåll. Vi ser också en tendens att minimum snabbt blir normativt. Det kan innebära en risk för ökad trångboddhet och vi behöver börja fråga oss vad som är ett anständigt minimum, säger Rutger Sjögrim.

För att ge ut boken, 14 495 lägenheter – en bok om bostadsbristens bostäder, har författarna fått stöd från projektet Grön bostad på KTH, Riksbyggens jubileumsfond samt från FFNS stiftelse.

Mer att läsa