Nyheter

De har ritat framtidens ishall

12 februari 2019

Fabian Reppen och Samuel Vilson fick utmärkelsen Bästa helhet i Svenska ishockeyförbundets studenttävling om framtidens idrottsanläggning.

Annons
Annons
Illustration Fabian Reppen och Samuel Vilson

I Fabian Reppen och Samuel Vilsons vinnarförslag är en isplan nedsänkt och synliggjord för omgivningen.

Vinnarförslaget har mottot Stadshall och är tänkt att passa i en tät stadsmiljö. Tävlingsjuryn kallar förslaget en typ av medborgarhus med ishallen i centrum.

– Det är en slags princip för hur man kan placera en ishall i ett tätbebyggt område eller ha med idrottshallen i planeringen av nya stadsdelar, förklarar Fabian Reppen.

– En förutsättning var att ha två isplaner intill varandra. Att ha dem bredvid varandra skulle bli lågt och inte så stadsmässigt så vi har istället placerat dem ovanpå varandra. Genom att sänka ner den undre planen har vi kunnat öppna upp den nedre delen av fasaden mot omgivningen, säger Samuel Vilson.

Annons
Annons

Ishallen är tänkt att kunna passa in i en tät stadsbebyggelse.

De båda träffades på arkitektutbildningen på Chalmers år 2013 och studerar just nu på masternivå på Chalmers respektive KTH. Tävlingsvinsten har gett mersmak för fortsatta samarbeten.

– Det var en väldigt rolig tävling och utmärkelsen är såklart uppmuntrande och en bekräftelse på att vi har något på gång, säger de.

I tävlingen utsågs även två bidrag som fick motta pris för ”kreativ och nytänkande idé”. Utmärkelsen gick till Axel Svenstam, Elias Brulin, Thomas Åström och Karl Warrol från Lunds Tekniska Högskola med förslaget Isparken samt till Olle Johnsson och Elias Sandberg från Chalmers med förslaget TEK-Centralen.

Totalt var det 21 bidrag som kom in i studenttävlingen som anordnades i samarbete med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen var att stimulera kreativitet och nya idéer för att utveckla idrottsanläggningens betydelse i samhället. Juryn konstaterar att det var hög nivå på bidragen.

”Studenterna från landets arkitektutbildningar har förflyttat bilden av den traditionella hockeyhallen”, konstaterar juryn i sitt utlåtande.

Annons
Annons

Alla bidrag finns att beskåda i sin helhet på Sveriges Arkitekters hemsida arkitekt.se.

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel