Nyheter

De är nominerade till Planpriset

22 januari 2019

Nu har juryn släppt nomineringarna till Planpriset 2018. Det blir Göteborg, Linköping, Jönköping och Malmö som tävlar om priset som presenteras på Arkitekturgalan den 19 mars.

Annons

 

Här är de Nominerade till Sveriges Arkitekters planpris 2018

Planprogram för Selma Lagerlöfs torg m.fl., Göteborg

Annons

Selma Lagerlöfs torg.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad.

Ur motiveringen: Stadsbyggnadsgreppet innebär att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter. Det ger området en välkomnande och stadsmässig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen bidrar till helheten. En stadsdelspark och ett kulturhus som samlingspunkt är viktiga delar av satsningen. 

Illustration: Wahlström & Steijner Arkitekter


Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Linköpings innerstad. Foto: Birgitta Hjelm Illustration: Birgitta Hjelm

Annons

Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

Ur motiveringen: Arkitekturprogrammet är tydligt kopplat till kommunala verktyg för att styra utvecklingen, såsom planer, bygglov och markanvisningar. Stadens kulturhistoriskt identitetsbärande byggnader lyfts fram i bildmaterialet och ger förståelse för stadens värden och hur de bör hanteras i beslutsprocesserna.


Utvidgad innerstad runt Munksjön, Jönköping

Munksjön. Foto: Jönköpings kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings kommun.

Ur motiverigen: Arbetssättet präglas av målmedvetenhet, uthållighet och en förmåga att skapa samsyn hos många aktörer kring den långsiktiga visionen med stöd i konkreta visionsbilder. Det stärker kommunen i förhandlingarna med stat och region så att de kan få maximal nytta av en kommande satsning på Götalandsbanan och ger kraft och konsekvens åt detaljplanearbetet.

Annons

Sege Park, Malmö

Konceptbild – kommer inte genomföras i sin helhet i ett kvarter, utan i olika delar. Foto: Kjellander Sjöberg och Atkins Illustration: Kjellander Sjöberg och Atkins

Uppdragsgivare: Malmös kommun.

Ur motiveringen: Sege Park är Malmös plattform för urban innovation. Bland annat genom en idétävling har förslag till metoder för ökat delande av stadens resurser tagits fram. I byggherredialoger för markanvisning tas idéerna nu vidare. Med ett planprogram och en hållbarhetsstrategi har målen preciserats till exempel som app för delning, dagvattencirkulation och giftfritt byggande.

Utförligare information på: https://www.arkitekt.se/nominerade-till-planpriset-2018/

Annons

Anton Andersson

Gå till nästa artikel