Nyheter

De är nominerade till Kasper Salin-priset

18 februari 2020

Adolfsbergsskolan, bostadskvarteret Brunstorp, kvarteret Stenhöga och Brf Viva är nominerade till Sveriges Arkitekters arkitekturpris Kasper Salin-priset.
– Det är fantastiskt att få uppleva de här projekten, att bara se bilder räcker inte, säger Beate Hølmebakk, ordförande i prisjuryn.

Annons
Annons

Adolfsbergsskolan, Kv Stenhöga, bostadskvarteret Brunstorp och Brf Viva.

Juryn för Kasper Salin-priset har varit och tittat på drygt 20 projekt för att kunna vaska fram de fyra finalisterna.

– Under resan har vi sett hur svårt det är att få till projekt med kvalitet i alla led. Många projekt idag drivs av kortsiktighet, med stor tidspress och stram ekonomi, säger Beate Hølmebakk.

Men detta till trots har juryn också sett en tydlig tendens i hållbarhetstänket.

Annons
Annons

– Hållbarhet och miljö har verkligen kommit på agendan i alla projekt och det är mycket positivt. Det är tydligt att man konkurrerar med detta och att byggherrar gärna vill glänsa inom området, säger Beate Hølmebakk.

De fyra nominerade är alla goda exempel på arkitektur inom sitt respektive område, förklarar hon.

– Det är svårt att se några tendenser som går igen i alla projekt eftersom de är så olika, men de har alla hög kvalitet i förhållande till projektets förutsättningar. Kasper Salin-priset handlar om att lyfta fram de goda exemplen och hålla igång en diskussion om arkitektur, säger Beate Hølmebakk.

Vinnaren av Kasper Salin-priset koras på Arkitekturgalan den 10 mars.

Här är de nominerade till Kasper Salin-priset 2019:

Adolfsbergsskolan, Knivsta: 

Adolfsbergskolan, Knivsta. Foto: Åke E:son Lindman

Annons
Annons

Arkitekt: LLP arkitektkontor genom Mattias Palme (ansvarig), Kristina Ahlström, Mikaela Samuelsson och Fredrik Larsson (handläggande) samt Adils Runkvist (medverkande). Inredningsarkitekt: Eva Nyberg, Nyréns (ansvarig).

Byggherre: Knivsta kommunfastigheter, Knivsta kommun.

Ur juryns motivering: ”Utgångspunkten är ett pedagogiskt program och stark samverkan mellan arkitekt och beställare i en involverande process. Därifrån har planlösningar och volym har tagits fram i dialog, utifrån funktionsbehov och krav på hållbarhet. Med säker hand har arkitekten skapat en robust och tydlig skola, med ljusa och generösa ytor för både samvaro och mer koncentrerat arbete.”


Brunstorp, bostadskvarter, Huskvarna: 

Brunstorp, bostadskvarter, Huskvarna. Foto: Arrhov Frick

Arkitekt: Arrhov Frick arkitektkontor genom Johan Arrhov och Henrik Frick (ansvariga), Carlos Nieto Cid (handläggande) samt Roberta Corradetti, Milan Simsic och Malin Skafvenstedt (medverkande arkitekt) samt Viktor Lindström (medverkande byggnadsingenjör).

Annons
Annons

Byggherre: Tosito.

Ur juryns motivering: ”På en av tidigare exploatörer ratad tomt, intill E4 utanför Huskvarna, åstadkommer arkitekten attraktiva bostäder med pragmatism och stringens. I tät dialog mellan arkitekt, byggherre och konstruktör skapas en specifik typologi med större lägenheter för att komplettera det utbud av villor som redan finns i området.”


Brf Viva, Göteborg: 

Brf Viva, Göteborg. Foto: Ulf Celander

Arkitekt: Malmström Edström arkitekter ingenjörer genom Andreas Norrman och Christer Malmström (ansvariga), Mattias Gunneflo (handläggande) och Robert Grandin (handläggande ingenjör). Landskapsarkitekter: Sabina Richter och Johanna Zetterlund, 02 Landskap.

Byggherre: Riksbyggen.

Annons
Annons

Ur juryns motivering: ”Med stor respekt för plats och boende har arkitekten skapat ett komplex med mångabostäder och lokaler på en otillgänglig sluttning i ett befintligt bostadsområde. Forskning med fokus på hållbarhet är knuten till projektet, vilket gör det till en testbädd för bostadsutveckling.Höga lamellhus är placerade som skivor tvärs mot sluttningen och förbundna med lägre volymer längs slänten.”


Kv Stenhöga, Solna: 

Kv Stenhöga, Solna. Foto: Åke E:son Lindman

Arkitekt: Tham och Videgård genom Bolle Tham och Martin Videgård (ansvariga arkitekter), Ibb Berglund (handläggande arkitekt genomförande), Mikael Stenqvist (handläggande arkitekt tävlingsskede), Axel Theman, Cecilie Holmboe, Eva Johansson, Gustaf Fellenius, Gustav Bergström, Hanna Michelson, Hannes Karlsson, Joacim Wahlström, Jonas Tjäder, Linda Högberg Andersson, Lovisa Roegind, Mia Nygren, Mårten Nettelbladt, Per Holmqvist, Rebecca Edwards Mannheimer, Samuel Vilson, Simon Nilsson, Stina Johansson (medverkande arkitekter), Andrea Berois, Isabelle Easterling (praktikanter). Också medverkande: Anders Kling (landskapsarkitekt) och Urban Pihl arkitektkontor (tillgänglighet).

Byggherre: Humlegården.

Ur juryns motivering: ”Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekten skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala.”

Annons
Annons

Läs mer om de nominerade här.

Annika Jensfelt

Anton Andersson

Gå till nästa artikel