Nyheter

Dataspelsteknik hjälper trähusbyggare

21 november 2018

Genom att använda dataspelsteknik har forskaren Gustav Jansson snabbat upp tillverkningsprocessen av trähusmoduler.
– Det frigör tid för arkitekter och ökar möjligheterna att anpassa produkten till marknaden, säger han.

Annons
Foto Luleå tekniska högskola

Genom dataspelsteknik kan visualiseringen förbättras vid exempelvis produktion av modulhus.

Gustav Jansson, forskare i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet, har forskat om hur industriella trähusbyggare kan förbättra sin hantering av information.

Hans forskningsprojekt har bedrivits i nära samarbete med åtta industriella trähusbolag som bygger flerbostadshus i moduler.

– Det går ganska fort i fabriken när de tillverkar och tiden minskas för projektörerna att ta fram handlingar på grund av ett högt flöde i produktion. Samtidigt vill man krympa ledtider, möta behov av kundanpassning, bättre gestaltningsvärde och kunna möta en alltmer flexibel marknad, säger Gustav Jansson. 

Annons

Gustav Jansson. Foto: Simon Eliasson

Genom användning av dataspelsteknik och ett slags helhetstänk där alla leden inkluderas – från arkitekter till produktion och logistik – har hans forskning kommit med lösningar som snabbar upp tillverkningsprocessen.

I forskningsprojektet har man skapat en virtuell modell i 3d med tillhörande metadata, så att beståndsdelarna får en enhetlig benämning från start. Det går sedan med hjälp av teknik från dataspelsvärlden att visualisera processen hur ett flerbostadshus växer fram modul för modul.

– När standardiserade processer och halvstandardiserade produkter ska möta krav på kundanpassning och ett hållbart byggande, är det bra att i ett tidigt läge kunna visualisera med interaktivitet. Det klarar till exempel CAD-system inte av, säger Gustav Jansson.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel