Nyheter

Danskt kontor ritar nya biblioteket i Göteborg

1 juni 2021

Danska Cobe tog hem den inbjudna tvåstegstävlingen om att utforma det nya universitetsbiblioteket i Göteborg.
– Jag är stolt över att vi vunnit tävlingen med en träbyggnad, säger Dan Stubbergaard, ansvarig arkitekt och grundare av Cobe.

Annons
Illustration Cobe

Cobes vinnarförslag i tävlingen om Göteborgs nya universitetsbibliotek har mottot Kunskapens fyr.

Vinnarförslaget är ett höghus i nio våningar där första våningen är i betong och resten i massivt trä. Det nya biblioteket för Göteborgs universitet kommer att ligga i fonden på Johannebergs landerimiljö där byggnader, park och en del av den ursprungliga trädgården finns kvar.

– En av utmaningarna var att passa in ett så stort hus i universitetsparken. Vi gjorde huset lite högre för att få plats så att landskapet kan komma tätt inpå byggnaden från alla fyra håll, säger Dan Stubbergaard.

En annan utmaning i projektet var att införliva det stora automatiserade magasinet, ett höglager, som ska rymma bibliotekets samlingar och automatisera in- och utlåningen.

Annons

– Jag är nöjd med att vi lyckats rita ett hus som är så pass enkelt och som innehåller fantastiska rumsligheter, till exempel i bottenvåningen där landskapet och byggnaden smälter samman och i rummen som får dubbel takhöjd ute vid fasaden, säger Dan Stubbergaard.

Tävlingsjuryn kallar vinnarförslaget, som har mottot Kunskapens fyr, för en karaktärsstark och särpräglad byggnad.

“Kunskapens fyr lyfter och förvaltar platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka byggnaden”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Projekttävlingen arrangerades av Akademiska Hus, i samarbete med Sveriges Arkitekter, Göteborgs universitet samt Göteborgs Stad, och genomfördes i två steg. Sju tävlingsteam utsågs i en prekvalificering och fick delta i det första steget. Tre av dessa fick bearbeta sina förslag vidare i steg två.

– Vi har tävlat mycket i Tyskland och där är det vanligt med tvåstegstävlingar. Jag tycker om det, man kan göra sitt förslag bättre och man får lite dialog med byggherren även om det är anonymt. Nu ser vi fram emot att utveckla och konkretisera förslaget vidare tillsammans med Akademiska Hus, säger Dan Stubbergaard.

Boken med skira blad har varit inspiration och utgångspunkt för gestaltningen i Cobes vinnarförslag. Tanken är att byggnaden med lameller i fasaden ska få ett transparent uttryck och lysa som en fyr i mörkret. Illustration: Cobe

Annons

Cobes vinnarförslag bygger på en struktur med en mörk kärna där schakt, trapphus och fasta funktioner samlas. Bjälklagen på varannan våning släpper från fasaden för att skapa rumsliga kvaliteter. Illustration: Cobe

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel