Nyheter

Christer Larsson blir tillfällig riksarkitekt

7 september 2018

Boverket anställer Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson som riksarkitekt fram till årsskiftet. In i det sista var White arkitekters förra vd Monica von Schmalensee aktuell för tjänsten men hon anställs nu som extra resurs vid sidan av riksarkitekten.

Annons
Foto Jonas Mellqvist

Christer Larsson är stadsbyggnadsdirektör i Malmö sedan 2005. Här talar han på Venedigbiennalen.

Boverket annonserade ut riksarkitekttjänsten redan i april i år men rekryteringen har dragit ut på tiden och tillsättningen av Christer Larsson är enligt Boverket endast en tillfällig lösning.

– Rekryteringsprocessen kommer att fortgå men den tar tid och vi måste komma igång med uppdraget nu. Jag är väldigt glad att Christer Larsson och Monica von Schmalensee vill hjälpa till och få en flygande start på verksamheten, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Idén att inrätta en riksarkitekt framfördes första gången i regeringens utredning Gestaltad livsmiljö, som just Christer Larsson ledde. Att det nu är han som blir den första riksarkitekten kommenterar han med att det är ett riktigt beslut att anställningen är tidsbegränsad.

Annons

– Jag tycker att riksarkitekt är en bra idé och att den kommer att kunna spela en viktig roll. Det handlar inte om att vara smakdomare utan om att stärka fältet som helhet. Mitt mål är att tillsammans med Monica von Schmalensee lämna över en stafettpinne som har innehåll och riktning, säger Christer Larsson.

Christer Larsson har lång erfarenhet från offentlig verksamhet och Monica von Schmalensee från privat verksamhet och som den största leverantören av arkitekttjänster till offentlig sektor i Sverige.

Lösningen som nu presenteras är att Christer Larsson får en 25 procents tjänst som riksarkitekt och Monica von Schmalensee en 75 procents tjänst för att stötta verksamheten internt och externt. Monica von Schmalensee är sedan i våras även ordförande i regeringens råd för hållbara städer.

Hur resonerade Boverket i valet mellan de två?

– Det Christer Larsson har är erfarenhet och kunskap om det offentliga i Sverige och Monica von Schmalensee har kunskapen om arkitekturfrågor. Vi gjorde en avvägning av vad som blir bäst mix. Båda två är väl insatta personer, det blir ingen startsträcka, säger Anders Sjelvgren.

Flera oppositionspartier har uttryckt att de är skeptiska till att inrätta en riksarkitekt. Men Anders Sjelvgren säger att den tillfälliga lösningen med Christer Larsson och Monica von Scmalensee inte har något med det nära stundande valet att göra.

Annons

– Riksarkitekten är en tjänst på Boverket och inte en regeringsfråga. Vi känner att det finns ett brett politiskt stöd att lyfta arkitekturfrågorna och det bygger vi vår verksamhet för. Att man aldrig kan räkna med pengar i budgeten är en av de förutsättningar alla myndigheter har, säger han.

Boverket har redan rekryterat ett tjugotal personer till myndighetens nya kansli i Malmö. Och nu fortsätter alltså rekryteringsprocessen.

– Det är bara riksarkitekten som saknas. Vi räknar med att det ska bli klart till årsskiftet, säger Anders Sjelvgren.

Vägen till riksarkitektjobbet

 

2014: Christer Larsson får Alliansregeringens och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths (M) uppdrag att utreda och föreslå en ny politik för arkitektur, form och design, Gestaltad livsmiljö.

2015: Christer Larsson överlämnar utredningen Gestaltad livsmiljö till den rödgröna regeringen och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), bland annat med förslaget att tillsätta en riksarkitekt.

Annons

2017: I budgeten för 2018 får Boverket 15 miljoner extra resurser för att inrätta en arkitekturfunktion och startar, utan formella direktiv, arbetet med att rekrytera personal till ett nytt kansli för riksarkitekten i Malmö.

2018: I februari presenterar regeringen sin proposition Politik för gestaltad livsmiljö. Här nämns inte riksarkitekten men i april får Boverket regeringens uppdrag att samordna den nya arkitekturpolitiken. Samma dag lägger Boverket ut sin jobbannons för en ny riksarkitekt. 35 personer sökte tjänsten men Christer Larsson var inte en av dem. Den 7 september, två dagar före riksdagsvalet, meddelar Boverket att Christer Larsson anställs som riksarkitekt fram till årsskiftet. Han fortsätter dock att vara stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel