Nyheter

Chefsarkitekten: ”Vi gör störst påverkan sedan inlandsisen”

9 april 2019

Landskapsarkitekten Johan Folkesson är ny chefsarkitekt på Trafikverket med uppdrag att höja gestaltningsnivån i planeringen av landets infrastruktursatsningar, som till exempel de nya höghastighetstågen.

Annons
Foto Göran Fält/Trafikverket

Johan Folkesson är sedan 19 februari chefsarkitekt på Trafikverket som bland annat har i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

– Efter inlandsisen är det Trafikverket som påverkar landskapet mest. Och folk rör sig i våra miljöer varje dag. Det är ett enormt stort ansvar att se till att de är vackra, hållbara och funktionella, säger Johan Folkesson.

Som chefsarkitekt ska han också verka för att arkitekturen inte tappas bort i investerings- och förvaltningsfasen. Viktigaste projektet just nu är att påbörja en upphandling av mer kompetens inom området.

– Trafikverket är en beställarorganisation och jag behöver duktiga konsulter som kan hjälpa mig med det strategiska utvecklingsarbetet, säger Johan Folkesson.

Annons

Han har själv arbetat som konsult åt Trafikverket i flera år, bland annat med att ta fram myndighetens handlingsprogram för arkitektur. Han säger att det var ett naturligt steg för honom att söka tjänsten som chefsarkitekt.

– Min företrädare Johnny Hedman har lagt upp bollen för mig och det är spännande att ta steget över på beställarsidan, säger han.

Förutom att förbättra närvaron av arkitekturkompetens i samtliga led; planering, investering och underhåll, hoppas han även kunna bidra till att själva upphandlingarna blir bättre.

– Som statlig myndighet ska vi agera föredömligt och upphandla god arkitektur. Jag hoppas på upphandlingsformer som gör det möjligt att handla upp kvalitet och inte bara till lägsta pris. Här ligger mitt arbete nära riksarkitekten Helena Bjarnegårds, säger Johan Folkesson.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel