Nyheter

Byggnader kan få märkning för neutral klimatpåverkan

22 september 2020

Sverige är första land att införa en certifiering för byggnader som är helt koldioxidneutrala. I dag lanseras NollCO2 av Sweden green building council, under World green building week.  
–  Det är första gången ett svenskt certifieringssystem beaktar hela livscykelperspektivet, säger organisationens vd Lotta Werner Flyborg.

Annons
Illustration Cobe

Hyllie terrass av danska Cobe har varit ett av pilotprojekten för Sweden green building councils NollCO2-certifiering. De behöver nu ansöka om att bli certifierade i den slutliga versionen.
Byggherre är Skanska Öresund.

Efter ett par års pilotstudier lanseras nu en påbyggnadscertifiering för att nå en klimatneutral byggsektor, certifieringssystemet NollCo2. För att en ny byggnad ska få denna märkning ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial.

– Det är den tid som en byggnads livscykel vanligen räknas på, men det här kommer att göra skillnad också räknat på en 10-årsperiod, säger Lotta Werner Flyborg som är vd för Sweden green building council, SGBC.

En pilotversion av NollCO2 släpptes redan i juli 2018 och sex projekt har deltagit i pilotstudien, bland dem Lidl i Visby ritat av Link arkitektur och Hyllie terrass i Malmö ritat av Cobe arkitekter. Kriterierna har nu bearbetats och när den nya versionen lanseras kan företagen bakom byggnaderna ansöka om att bli certifierade enligt de nya kriterierna.

Annons

Lotta Werner Flyborg Foto: Nicklas Johansson

– Vi har utvecklat certifieringen i samarbete med medlemsföretagen i form av dessa viktiga pilotprojekt, säger Lotta Werner Flyborg.

Vid lanseringen av NollCO2 poängteras att det i dag inte går att bygga helt utan klimatpåverkan eftersom de energisystem som används för att producera byggmaterial fortfarande har fossila inslag. Men en NollCO2-certifierad byggnad ger däremot netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd genom att reducera växthusgasutsläppen och byggnadens energianvändning. Den kvarvarande klimatpåverkan balanseras genom klimatåtgärder till netto-noll. Manualen för NollCO2 innehåller bland annat riktlinjer för hur klimatpåverkan ändras beroende på val av material och tekniska system och för hur bygg- och transportprocesserna kan optimeras för lägsta klimatpåverkan.

– Det är inte säkert att investeringarna behöver bli större, men det är viktigt att göra ett riktigt bra förarbete i projekteringen och att använda sig av manualerna tidigt i processen, säger Lotta Werner Flyborg.

Det finns idag en rad olika miljöcertifieringssystem för byggnader, flera av dem hanteras av SGBC såsom Miljöbyggnad, Breeam och Leed. Det nya certifieringssystemet NollCO2 ska fungera som en påbyggnadscertifiering till dessa och kan även användas som komplement till Svanen.

– Det ska vara svårt att leva upp till gränsvärden och kriterier för att bli NollCO2-certifierad. Jag tror att det blir en kraftfull kvalitetsstämpel som både gör projektet mer attraktivt och ger lägre driftskostnader.

Annons

Förutom att definiera certifieringarna och bidra med beräkningsverktyg och mallar så ger SGBC också utbildningar och kurser i de olika miljöcertifieringarna.

– Arkitekter och andra konsulter kan vidareutbildas i systemen och arbeta i egna projekt eller gentemot fastighetsägare, säger Lotta Werner Flyborg.

SGBC ingår i ett internationellt nätverk av organisationer, World green building council, där vissa arbetar med certifieringar och andra med lobbyarbete men Sverige är hittills det enda land med en färdig certifiering för en netto-nollnivå av koldioxidutsläpp.

– Den kommer troligen kunna användas också i övriga nordiska länder men för länder med andra klimat behöver gränsvärdena ses över, säger Lotta Werner Flyborg.

Sweden green building council

Sweden green building council, SGBC, är en icke vinstdrivande organisation med 400 medlemsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. Certifieringarna utvecklas i samarbete med medlemsföretagen i form av pilotprojekt.

De sex pilotprojekten för NollCO2 är: Hyllie terrass i Malmö av danska Cobe, Lidl i Visby av Link, Hemsö äldreboende av Liljewall, Castellum kontorsbyggnad i Örebro av Utopia och Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm, av Archus samt Wihlborgs byggnad för blandad verksamhet i Malmö av Erik Guidice architects.

Annons

SGBC, liksom många av medlemsföretagen, har också skrivit under regeringsinitiativet Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor med målet att Sverige ska bli klimatneutralt år 2045.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel