Nyheter

Byggd miljö ingen stor fråga på klimatmötet

19 december 2019

Trots att byggnation står för 40 procent av de globala koldioxidutsläppen så var det inte mycket diskussioner kring ämnet på klimatmötet COP25 i Madrid.
– Det borde vara högre prioriterat, säger danska landskapsarkitekten Sofie Stilling som var på plats.

Annons
Foto Nadia Korkman

Sofie Stilling från Arkitekturskolan i Köpenhamn ledde två seminarier om hur arkitektur och byggande kan bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål.

Nordiska arkitekter fanns representerade under klimatmötet COP25 i Madrid som avslutades förra veckan.  Två event om arkitekternas roll i klimatomställningarna arrangerades av den internationella arkitektorganisationen UIA i samarbete med Arkitektskolan i Köpenhamn.

– Syftet var att uppmana till handling inom byggande och arkitektur för att bidra till att nå FN:s 17 hållbarhetsmål, säger landskapsarkitekten Sofie Stilling som representerade UIA och Arkitekturskolan i Köpenhamn, KADK, under eventen.

Danska Natalie Mossin som är medordförande i UIA:s kommission för världsmålen berättade om UIA:s arbete med hållbarhetsmålen. Sofie Stilling själv visade nordiska byggda projekt som bidrar till att bekämpa klimatförändringar. Hon berättade också hur FN:s hållbarhetsmål används inom undervisningen på Arkitekturskolan, KADK,  och av danska arkitektstudenter som under året arbetar i Chile med arkitektur i extrema situationer som torka och översvämningar.

Annons

– Idag är det de unga som ställer krav på hållbarhet. Det är viktigt att ge dem möjligheter att själva komma med initiativ, men vi ska också vara ambitiösa själva, säger Sofie Stilling.

Hon menar att arkitektur kan spela en stor roll för att nå ett fossilfritt samhälle och att unga har en viktig roll i den förändringen.

– Arkitekter kan adressera alla FN:s 17 hållbarhetsmål i sina lösningar, bland annat bekämpa fattigdom, främja hälsa och minska klimatförändringar. Men den byggda miljön är också del av en av de stora utmaningarna eftersom den är en stor konsument av energi och naturresurser och bidrar till mycket avfall, säger hon.

Politiker och aktörer inom byggd miljö var på plats men Sofie Stilling var ändå förvånad över det låga intresse hon upplevde.

– Vi hade intressanta diskussioner om bland annat byggkonstruktion, hållbara städer och passivhus, men vi vill se ett större intresse från politiker och beslutsfattare eftersom byggande står för runt 40 procent av allt koldioxidutsläpp globalt.

Själv besökte Sofie Stilling ett arrangemang av brittiska Foster and Partners om utvecklingen av ett verktyg som mäter olika materials och byggteknikers koldioxidutsläpp.

Annons

– Varje gång en arkitekt gör ett val så påverkar det klimatutsläppet. Att byggande står för 40 procent av de globala koldioxidutsläppen är ett stort problem och det borde vara mycket större fokus på det området.

Hon vet ännu inte om några av de beslut som fattas under klimatmötet kommer att påverka arkitekterna.

– Men här i Danmark finns en bred politisk enighet kring att reducera koldioxidutsläppen, säger Sofie Stilling.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel