Nyheter

Byggande arkitekter kan dra fördel av lågkonjunkturen

20 oktober 2020

Föreningen Byggande arkitekter fyller fem år. Samtidigt läggs många byggprojekt i malpåse under lågkonjunkturen.
– Men om vi är aktiva nu kan vi dra nytta av den minskade konkurrensen, säger föreningens ordförande Joakim Uebel.

Annons
Foto Tomas Rossing

Gemensamma platsbesök och erfarenhetsutbyte är två viktiga pelare i Byggande Arkitekters verksamhet.

Konjunktursvängningar och pandemin har påverkat byggandet drastiskt det senaste året. För föreningen Byggande arkitekter har det inneburit inställda möten och studiebesök. Samtidigt tror ordförande Joakim Uebel att konjunkturen kan innebära fördelar för arkitekter som vill bygga i egen regi.

– Det är stor prispress på en svag marknad vilket kan ge en bättre avkastning på projekten. Kan man lösa utmaningen med den initiala finansieringen så är den minskade konkurrensen just nu en fördel, säger Joakim Uebel, som också är vd på Sandellsandberg.

Men han anser att arkitekter generellt inte är så benägna att ta risker.

Annons

– Det får som konsekvens att vi får lägre timersättningar , men också att vi inte har rätt kunskaper.

En viktig del i föreningens verksamhet är utbilda medlemmarna i ämnen som fastighetsekonomi, markförförvärv och förvaltning.

– Med högre förståelse för kundens affär blir arkitekten en bättre konsult, säger Joakim Uebel.

Marika Thulin som driver enmansföretaget Salt arkitektur i Ängelholm gick med i Byggande arkitekter 2017 och sitter nu i föreningens styrelse. Hon ser vinster också för samhället och brukaren när arkitekten sitter vid rodret.

– Arkitekter kan prioritera annorlunda för att få ner kostnader, utan att tumma på de viktigaste kvaliteterna, säger hon.

Beroende på var arkitekten kliver in i projektet kan de hamna i olika skeden i planprocessen. Själv har Marika Thulin byggt bostäder för 14 familjer i Ängelholm där det redan fanns en detaljplan.

Annons

– Det blev på många sätt enklare och mer konsekvent än något jag har gjort tidigare, säger Marika Thulin.

Arkitekten Matilda Stannow tog över som projektledare för föreningen i januari. Hon introducerar nu träffar i mindre grupper i Malmö, Göteborg och Stockholm. Först ut är en träff i Malmö i oktober.

– Det kan stärka samarbetet mellan företag lokalt som dessutom ofta jobbar mot samma kommuner, säger Matilda Stannow.

Hon ser ett stort spann bland medlemsföretagen, både i storlek och drivkrafter till att vilja bygga i egen regi, från att få fram billigare bostäder och bättre kvalitet till att få ta större del av vinsten i det värdeskapande arkitekturen innebär.

– Gemensamt är övertygelsen om att med förståelse för den ekonomiska kalkylen blir man tagen på allvar och får större inflytande över hela byggprocessen.

Byggande Arkitekter

Byggande Arkitekter bildades som nätverk av Staffan Carenholm år 2012, då förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, och blev förening våren 2015. Den består av 33 arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller tillsammans med andra. Föreningen arrangerar möten, utbildningar och studiebesök för medlemmarna och arbetar uppsökande i kommuner för att öka intresset för arkitektföretag som byggherre samt bedriver opinionsbildning.

Annons

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel