Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Bruksprojekt ledde till flytt från storstan

Sedan förra vintern är arkitekten Ylva Frid bosatt i det lilla samhället Fengersfors i Dalsland, där hon också arbetar.
– Det är konstigt att jag inte flyttat tidigare, säger hon.

När Ylva Frid pluggade på Chalmers kom hon till Fengersfors för att sommarjobba på det lokala bageriet och en annan period hyrde hon ateljé hos konstkollektivet Not Quite som har verksamhet i ett gammalt pappersbruk där. Men efter studierna blev det Stockholm och arkitektkontor i flera år.

– Men så blev bruket blev till salu och jag fick i uppdrag av Not Quite att skriva en ansökan om att ta över på sikt, berättar hon.

Finansieringen gick igenom, Ylva Frid blev projektledare och det blev möjligt att flytta. Hon är anställd för att driva en utvecklingsprocess på Fengersfors bruk där ett nytt ägarskap är en viktig del. Projektet handlar även om strategier för industriellt kulturarv, där samarbete med forskare i Europa och nya ekonomiska modeller ingår.

– Bruket har sedan 20 år vuxit organiskt till ett stort besöksmål och viktig miljö för kreativa och kulturella företag tack vare oerhörda ideella insatser av lokala konstnärer, säger Ylva Frid.

Samtidigt behöver förorenade områden runt bruket tas omhand. Fram till 1950-talet spolades restprodukter rakt ut i marken och det bildades dammar med vita avlagringar. Not Quite driver ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där Research Institutes of Sweden (RISE), Urban futures och Warm in the Winter också ingår. Målet är att påbörja en reningsprocess med hjälp av växter, fytosanering. Finansiär är Vinnova och totalbudgeten är på fyra miljoner kronor.

– Det är verkligt unikt att ett litet konstnärskollektiv på landsbygden tar täten och leder forskare från RISE, säger Ylva Frid.

Mer att läsa