Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Branschen spår ljusare tider – men arkitektföretagen har lägst förväntningar

65 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen uppger att de behöver anställa fler medarbetare, visar en undersökning från Innovationsföretagen. Arkitektföretagen uppger dock ett något lägre rekryteringsbehov än andra företag inom industri, tech och teknik.

Kompetensbrist är en stor och växande utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen, konstaterar arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen i sin senaste konjunkturrapport Investeringssignalen som bygger på en marknadsundersökning bland arkitekt- och teknikkonsultföretagen.

– Kompetensbristen riskerar att ha en negativ inverkan både på företagens tillväxt och innovationer under 2022. De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjligheten att i grunden förändra vår utveckling mot ett mer hållbart klimat och samhälle, men tillgången på rätt kompetens är avgörande för företagens framtid, säger Magnus Höij förbundsdirektör för Innovationsföretagen, i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade företagen är det industri- och techföretagen som i störts utsträckning uppger att de behöver rekrytera fler medarbetare. 90 procent av dessa företag uppger att de har ett rekryteringsbehov. Bland övriga teknikkonsulter är det 66 procent som uppger att de behöver öka personalstyrkan inom det närmaste halvåret. Bland arkitektföretagen är det endast 47 procent som uppger samma sak. Samtidigt är det noll procent som uppger att de kommer att behöva minska sin personalstyrka.

Förväntningarna på orderingången följer enligt rapporten samma mönster. Totalt är det 60 procent av företagen som spår en ökad orderingång det kommande halvåret. För arkitektföretagen är siffran 44 procent. Fjorton procent av arkitektföretagen spår en minskad orderingång.

För arkitekter har arbetslösheten, som ökade under den första tiden av pandemin, åter gått ner till samma låga nivåer som tidigare. I januari 2021 var andelen arkitekter som fick ersättning från a-kassan 3,5 procent. I december 2021 var andelen arkitekter som fick ersättning från a-kassan 1,5 procent.

Mer att läsa