Gå till innehållet

Branschen spår dystrare framtid

Mindre än hälften av arkitektföretagen spår en ökad orderingång det kommande halvåret, visar Innovationsföretagens senaste branschrapport.

Totalt bland arkitekt, industri-, teknik- och techföretagen har förväntningarna på ökad efterfrågan på företagens tjänster halverats sedan i februari i år.

Lägst förväntingar på en ökad orderingång den kommande perioden har arkitektföretagen. Det är 44 procent av arbetsgivarna som spår en ökning. 14 procent av arkitektföretagen spår en minskning.

Samtidigt uppger företagen att de kommer att behöva utöka sin personalstyrka. Men även här ligger arkitektföretagen lägre än övriga teknikkonsulter. Totalt sett tror 65 procent av företagen i Innovationsföretagens undersökning på att de behöver rekrytera fler medarbetare. Bland arkitektföretagen är det 47 procent som anger att de behöver mer arbetskraft.

Innovationsföretagens tf förbundsdirektör Anders Persson varnar för kompetensbrist, trots de lägre förväntningarna på ökad efterfrågan.

– Kompetensbristen riskerar att bli stor och hålla tillbaka företagens tillväxt under kommande halvår. De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjlighet att öka takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Men då måste de kunna nyanställa och växa, säger han i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att prisutvecklingen under första halvåret 2022 blev sämre än förväntat och att den förväntas att bli ännu sämre kommande period.

– Osäkerheten fortsätter att vara mycket stor även under resten av 2022. Hög inflation, högre ränta och ökande energipriser riskerar att leda till att investeringar skjuts upp eller uteblir helt. Vi behöver förbereda oss på en tid med lågkonjunktur och vikande efterfrågan framöver, säger Anders Persson.

Mer att läsa