Nyheter

Boverket vill skippa allmänna råd och standarder i byggandet

27 november 2019

Boverket startar ett nytt uppdrag som går ut på att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler, BBR. Med sig har myndigheten Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Innovationsföretagen och Svenska institutet för standarder.

Annons
Foto Annika jensfelt

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren höll en pressträff om det nya regeringsuppdraget.

– Vi behöver bygga motsvarande ett Linköping om året, bygga för fler målgrupper och samtidigt ska byggandets klimatpåverkan ner till noll år 2045. Vi behöver skapa ett regelverk som möjliggör omställningen och innovation, sa Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren vid en pressträff på onsdagen.

I och med januariavtalet har Boverket fått i uppdrag av regeringen att ”förenkla regelverket”. Boverkets tes är att det mynnar ut i att byggreglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder. Uppdraget drar igång när det bara är en månad kvar tills den redan pågående utredningen Kommittén för modernare byggregler ska lämna sitt slutbetänkande. Enligt Anders Sjelvgren har kommittén ett bredare uppdrag som också innefattar Plan- och bygglagen.

– Det är två parallella spår. Vad regeringen sedan gör med resultaten får vi se, förklarade Anders Sjelvgren.

Annons

Tommy Lenberg, vd för Byggerrarna, Annika Andreasen, vd på SIS, och Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen, bistod Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren på pressträffen. Foto: Annika Jensfelt

Med på pressträffen var vd:arna för Byggherrarna respektive Svenska institutet för standarder, som båda ställde sig positiva till Boverkets översyn. Till den skaran ställde sig även Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- och ingenjörsföretag i byggsektorn. Han menar att en grundlig översyn av reglerna kan skapa nya möjligheter, inte minst för arkitektkontoren som jobbar i byggprocessens tidiga skeden. Samtidigt poängterade han att det finns ett värde i att ha regler som sätter ramarna.

– Vi är alla överens om att det finns regler som utgör hinder men våra medlemmar vill inte ha vilda västern, sa han.

Han fick medhåll av Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna som tryckte på att det inte bara handlar om byggreglerna utan även om arbetssätt och samverkan.

Generaldirektör Anders Sjelvgren konstaterade att eftersom Boverket sitter på regelverket så är det dem myndigheten fokuserar på, men att det är viktigt med samarbete.

– Boverket löser inte allt. Hela byggsektorn måste kroka arm, sa Anders Sjelvgren.

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel