Nyheter

Asplundrummet kan tas över av Sveriges Arkitekter

11 februari 2019

En lösning för sammanträdesrummet ritat av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz kan vara i sikte. Sveriges Arkitekters styrelse ger grönt ljus till AI Pension om att ta emot möblemanget i rummet.

Annons
Annons
Foto Max Sohl Stjernberg

Rummet ligger i AI Pensions lokaler på Nybrogatan i Stockholm.

Framtiden är oviss för det sammanträdesrum som ritades av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Rummet återfinns i AI Pensions lokaler på Nybrogatan 7 i Stockholm. I och med att pensionskassan överlåts till Skandia kommer rummet att få nya hyresgäster.

AI Pension är i färd med att sälja fastigheten och söker efter en lösning så att rummet kan bevaras intakt.

En variant som AI Pension skissat på är att donera möblemanget till Sveriges Arkitekter och avtala med den blivande fastighetsägaren om rummets användning. Möblerna skulle i ett sådant scenario vara kvar i rummet, men med Sveriges Arkitekter som formell ägare.

Annons
Annons

På fredagen togs frågan upp på Sveriges Arkitekters styrelsemöte.

– Styrelsen har preliminärt sagt ja till att ta emot och säkerställa möblerna. Men vi har inte tagit ställning till ett skarpt förslag, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Tobias Olsson lyfter fram att det inte bara handlar om att bevara rummet, utan Sveriges Arkitekter skulle kanske kunna använda det för studiebesök respektive som möteslokal. Han pekar även på att ett antal frågetecken omgärdar rummets framtid, såsom försäkringsfrågan respektive hur tillgången till rummet kan se ut med en annan hyresgäst.

– Man söker naturligtvis en fastighetsägare som ser ett värde i rummet, men det är svårt att över tid säkerställa att rummet blir intakt. Det är flera detaljer kvar som Sveriges Arkitekter och AI Pension behöver utreda, exempelvis huruvida alla andra donationsmöjligheter är uttömda respektive skydd i plan, säger han.

AI Pension har för avsikt att flytta respektive sälja fastigheten innan den 1 april.

– Det vi gör nu är att vi har satt samman ett prospekt över fastigheten och där framgår det vilka värden rummet har och hur vi vill bevara det. I och med Sveriges Arkitekters preliminära ja, så kan vi gå vidare och utreda hur donationsvillkor respektive avtal kan se ut, säger Lotta Lehmann, ordförande AI Pension.

Annons
Annons

Är en donation förenlig med det faktum att AI Pension är medlemsägt?

– Vi har tagit upp det i styrelsen och det finns grund för att vi ska kunna hantera det här värdet så. När de lösa möblerna köptes av Svensk Form så fanns det en vilja från deras sida att bevara rummet intakt, vilket vi vill föra vidare. Jag ser att det kulturhistoriska värdet med alla inventarierna på plats är högre än det ekonomiska värdet med spridda möbler. För övrigt är de flesta av AI Pensions medlemmar också med i Sveriges Arkitekter. På så vis behålls värdet hos medlemmarna även om möblerna formellt byter ägare, säger Lotta Lehmann.

Stolar och bord ritade av Gunnar Asplund. Foto: Max Sohl Stjernberg

Dörrpartier och fönster ritade av Sigurd Lewerentz. Foto: Max Sohl Stjernberg

 

Annons
Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel