Nyheter

Arkus kansli läggs ner

26 april 2018

Stiftelsen och föreningen Arkus för praktiknära forskning inom arkitektur avyttrar sin kanslifunktion. Anledningen är att ett antal stora medlemsföretag, däribland White, aviserat sitt utträde.

Annons
Foto Annika Jensfelt

Arkus kansli, som läggs ner i augusti, finns på samma adress som bland andra BIM Alliance, IQ Samhällsbyggnad och Byggherrarna på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Enligt Ulf Ranhagen, ordförande i stiftelsen Arkus, innebär medlemstappet att de medel som Arkus har för att stödja praktiknära forskning minskar från 1,4 miljoner till 800 000 kronor per år.

– Vi passerar en ekonomisk gräns för att kunna ha kvar vårt kansli och vår lokal, säger Ulf Ranhagen, som till vardags är professor och chefsarkitekt på Sweco architects.

Arkus grundades 1986 med syfte att främja sådan praktiknära forskning som bedöms ha betydelse för arkitektbranschen. Till en början stod Byggforskningsrådet för hälften av finansieringen men sedan rådet lades ner i slutet av 1990-talet har Arkus verksamhet i huvudsak finansierats av medlemsföretagens årsavgifter. Antalet medlemsföretag har, förutom de första åren då de var fler, stadigt varit ungefär en femtedel av alla arkitektföretag och är idag mellan 35 och 40 stycken. Enligt Ulf Ranhagen har eldsjälarna inom Arkus alltid fått jobba lite i motvind.

Annons

– Uppslutningen bakom den branschgemensamma arkitekturforskningen har tyvärr varit svag i alla tider. Samtidigt är det många som tar Arkus för givet och flitigt nyttjar bland annat de 160 skrifter vi tagit fram genom åren, säger Ulf Ranhagen.

Ramboll lämnade Arkus redan förra året och nu är det White, Fojab och Nyréns, alla större företag med över 100 anställda, som aviserat att de lämnar år 2019.

– Vi har i många år sagt att vi vill ha bättre verkningsgrad på pengarna branschen sätter in. När inte mer än 500 000 kronor per år kunnat gå till forskningsprojekt känns det inte rimligt med en heltidstjänst på ett kansli, säger Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef på White.

Arkitekt Lisa Daram som utgjort Arkus kansli de senaste tio åren förklarar att hennes jobb gått ut på att stötta och coacha studier samt bistå i redigeringen och produktionen av resultaten, och att det arbetet nu alltså får skötas av ideella krafter.

– Meningen är ju att forskningen ska presenteras så att den kan komma alla medlemmar till del. Det har varit fullt upp, mer än en heltidstjänst, säger Lisa Daram.

Lisa Daram är kritisk till Whites avhopp.

Annons

– White har haft personer i styrelsen och alla möjligheter att påverka. Jag tycker inte att ledningen satt sig tillräckligt mycket in i vad Arkus är och gör. Och varför ska de stora företagen nu diktera hur den praktiknära arkitekturforskningen ska se ut? säger hon.

Hon syftar på det arbete som White har initierat och delfinansierar, ett arbete som pågått det senaste året och som går ut på att utreda hur den branschgemensamma kunskapsutvecklingen kan se ut framöver. I det arbetet medverkar även Sweco, Tengbom, Sveriges Arkitekter samt Svenska Teknik och Designföretagen.

Anna-Johanna Klasander på White säger att det förts en dialog.

– Vi har haft dialog med Arkus instiftare och styrelse om hur vi skulle kunna förnya stiftelsen. Jag önskar att vi kommit längre i det arbetet. White är ett stort företag som kan klara sig ändå men vi tycker att det är viktigt att den branschgemensamma satsningen på forskning finns. Det är därför vi engagerar oss, säger Anna-Johanna Klasander.

Ulf Ranhagen är noga med att poängtera att sommarens nedläggning av kansliet med Lisa Daram anställd i Stockholm inte innebär nedläggning av stiftelsen och föreningen Arkus. Både plattformen och engagemanget finns kvar, menar han.

– Vi hoppas att vår omstrukturering kan leda till att de som aviserat sina avgångar nu kommer tillbaka till Arkus och att även många nya ansluter. Idén om samverkan är viktig och den småskaliga, praktiknära forskningen som Arkus finansierar fyller en lucka i forskningslandskapet. Den kompletterar och kan samverka med stora finansiärer som Vinnova, säger Ulf Ranhagen.

Annons

Lisa Daram hoppas att den praktiknära forskningen inom arkitektur kan bli lika stark och självklar som den är inom bygg.

– Kunskapen behövs för att vi arkitekter ska ha något att stå på i vårt yrkesutövande. Men det kräver att företagen både lägger pengar och aktiverar sig, gemensamt. Kunskap är inget som kommer till en utan mödosamt arbete, säger hon.

Om Arkus

Arkus består av en stiftelse och en förening. Stiftelsens främjar praktiknära forskning om arkitektur genom utdelning av medel till forskning som bedöms relevant för arkitektbranschen. Föreningens uppgift är att förmedla medlemmarnas intressen till stiftelsen.

Genom åren har Arkus medverkat i cirka 170 forsknings- och utvecklingsprojekt och gett ut över 100 böcker och skrifter. Några exempel på boktitlar de senaste tio åren är Skolans nya rum, Modernismens tegelfasader, Om arkitektur och Space syntax: ett analysverktyg för planering och utvärdering av byggd miljö.

 

Annons

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel