Nyheter

Arkitekturskolan på KTH börjar med undervisning på distans

16 mars 2020

Från och med idag måndag sker all undervisning och handledning på KTH Arkitekturskolan på distans med anledning av det nya coronaviruset. Skolan är fortfarande öppen för studenter och lärare.
– Vi fattade beslutet för att säkra kontinuiteten i undervisningen, säger prefekt Katja Grillner.

Annons
Foto Åke E:son Lindman

Arkitekturskolan i Stockholm är fortfarande öppen för lärare och studenter men undervisningen sker nu på distans.

Det var i fredags eftermiddag som ledningsgruppen för Kungliga tekniska högskolans arkitekturinstitution gick ut med att skolan övergår till distansundervisning från och med idag måndag. Beslutet går i linje med KTH:s uppmaning att undervisningen ska fortgå och bli mer distansbaserad.

– Vi har hög beläggning i ritsalarna med mycket folk som sitter tätt. Många studenter och lärare var oroliga och därför gjorde vi bedömningen att vi måste leverera undervisningen på ett annat sätt, säger Katja Grillner.

För närvarande är byggnaden fortfarande öppen, både studenter och lärare är välkomna att arbeta där fram tills att nya riktlinjer eventuellt kommer. Samtidigt pågår ett arbete med att övergå till distansundervisning, något som KTH enligt Katja Grillner har goda förutsättningar för genom en redan inarbetad digital lärplattform.

Annons

– Vi pratar med lärarna just nu kring olika sätt att jobba, en del är redan igång. Men det är klart att det är en ny situation och att den kräver nya pedagogiska tankesätt.

Katja Grillner. Foto: Anna Eklund

Katja Grillner tillägger att ingen vet hur länge situationen kommer att fortgå men att målet är att alla kurser ska examineras.

– Nu är vi i ett skede av omställning. Man kanske har tankar och känner oro och det är inget konstigt. Men målsättningen är absolut att alla kurser vi har studenter i ska kunna fullföljas, säger hon.

En av de studenter som nu arbetar hemifrån är Koosha Hosseini som går i trean. Han berättar att det nya coronavirusets utbrott redan märktes för ett par veckor sedan när vissa modellmaterial började ta slut i verkstaden eftersom de inte längre skickades från Kina, bland annat cellplast och kapaskivor.

– Det är intressant hur snabbt man ser att vi berörs av något som händer någon annanstans i världen. Vi fick se effekterna innan viruset kom, säger han.

Annons

På onsdagen fick Koosha Hosseini höra att arkitektskolan i Köpenhamn skulle stänga och på torsdagen var han en av flera studenter som tog hem sin dator, sin skärm och sina böcker.

– Vi tänkte att vår skola kommer nog också att stänga så det är lika bra. Innan onsdagen hade folk inte riktigt brytt sig, ingen trodde nog att det skulle bli så här seriöst.

Koosha Hosseini. Foto: Privat

För Koosha Hosseinis årskurs som i nuläget arbetar på sina exjobb kommer inte hemarbetet innebära så stora skillnader, tror han.

– Det enda man missar är studiemiljön, på gott och ont. När vi är på plats byter vi idéer och referenser. Nu kan vi inte inspireras av varandra på samma sätt vilket kanske gör att det blir mindre likriktning i studion.

Däremot tror han att det blir svårare för de som går i ettan om de inte har plats hemma för att rita eller bygga modeller.

Annons

– Men skolan är ju öppen om man verkligen behöver det.

Fotnot. På Kungliga tekniska högskolans intranät finns en sida som uppdateras löpande med information för studenter och anställda angående det nya coronaviruset.

Så gör de andra arkitektskolorna

Mikael Henningsson, prefekt Arkitekthögskolan i Umeå:

”Vi går över till distansundervisning i den mån det är möjligt men vi har inte stängt skolan, varken för lärare eller studenter. Alla får alltså vistas i lokalerna så länge vi inte är fler än 500. I praktiken stannar dock många hemma i den mån man kan.”

Peter Schlyter, prefekt Institutionen för fysisk planering, Blekinge tekniska högskola:

”Vi kommer att gå över till distansutbildning men våra lokaler och salar kommer tills vidare att vara öppna”.

Annons

Catharina Sternudd, prefekt Arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola:

”Vi rekommenderar alla lärare att förbereda distansundervisning och utarbeta alternativ till seminarier, handledning via digitala kanaler, studieresor, med mera. Vi har ännu inte fått instruktioner från Lunds universitet om att gå över helt till distansundervisning och har därför inte fattat det beslutet. Ännu så länge är Arkitektskolan öppen och undervisning bedrivs här – om än med decimerad styrka både bland studenter och lärare”.

Fredrik Nilsson, prefekt Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers:

”Chalmers har beslutat att rekommendera alla anställda att från och med den 17/3 arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter det och vi övergår nu till att ha delar av undervisningen på distans och via webben. Men verksamheten löper på och skolan är öppen för både lärare och studenter”.

Ingrid Sarlöv-Herlin, prefekt Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp:

”Vi jobbar för nuvarande på att så långt som möjligt erbjuda delar av undervisningen på distans. Det är inte självklart eller enkelt att ersätta övningar som t ex formlära, modellbygge, kritik och redovisningar genom digitala tekniker eller genom annan typ av distansundervisning. Skolan är öppen tills SLU:s styrelse eller regeringen beslutar om ökade åtgärder, men studenterna uppmanas att stanna hemma om de känner sig dåliga. En omläggning av redan planerade kurser är, utan att överdriva, ett stort och komplext arbete som dessutom behöver göras på extremt kort tid och med oklara framtidsscenarier. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning gör sitt bästa för att studenterna ska få en fullvärdig undervisning”.

Annons

Rebecka Gordan

Gå till nästa artikel