Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Arkitekturforskning får miljoner av Boverket

Universitet, arkitektkontor och andra företag får dela på över 135 miljoner kronor i anslag från Boverket i satsningen Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande.

Flerbostadshuset Ivalla i Vallastaden är ett exempel på anpassningsbara lägenheter. Arkitekt är Staffan Schartner.

En av de som får stöd till sin forskning är Anna Braide, vars projekt Den anpassbara lägenheten får nästan 2,3 miljoner kronor.

– Det handlar om att utforma bostäder där vi inte sätter en precis användarprofil. Istället är ambitionen att skapa bostäder som har en stor kapacitet att möta olika behov och sätt att bo och ge bostaden en större rumslig kapacitet, säger Anna Braide, som är konstnärlig lektor och doktorand på Chalmers Arkitektur.

Frågan om anpassningsbara lägenheter är inte ny, men det betyder inte att den inte har stor betydelse, menar hon.

– Den är viktig eftersom vi har en ständig demografisk förändring och vi vill att det vi bygger nu ska kunna användas under lång tid. Då behöver vi bostäder som fungerar för många olika hushåll och kan möta deras behov, säger Anna Braide.

Rent konkret kan det handla om allt från enklare ändringar, som att kunna dela ett rum i två genom att sätta in en vägg, till mer avancerade lösningar.

– Anpassbarheten handlar ofta om vilken rumskonfiguration och vilka rum man har, hur de är utformade och vad de ska användas till. Ett fint nutida exempel är Ivalla i Vallastaden, säger Anna Braide.

Ivalla är byggd just för att vara föränderligt, med möjlighet för de boende att själva flytta alltifrån väggarna till köket och badrummet. Men trots att det finns nutida lyckade exempel har frågan om anpassning fått stå tillbaka i tider när det pratas mycket om bostadsbrist.

– Vi har inte fått in det perspektivet i hur vi tänker kring utformning av nya lägenheter, det finns inte med i normerna eller vårt standardiserade sätt att planera bostäder, säger Anna Braide.

De fick pengar av Boverkets ”Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande” (urval):

Mer att läsa