Nyheter

Arkitekttävlingar försenas på grund av corona

27 mars 2020

Flera pågående arkitekttävlingar påverkas av coronakrisen. Både inlämningar och jurymöten har skjutits på framtiden.

Annons
Foto Kitayama

En pågående arkitekttävling är den om en ny vägbro och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg. Sedan den gamla bron dömdes ut 2016 finns på platsen en tillfällig beredskapsbro.

Fem team deltar i Trafikverkets pågående tävling om en ny vägbro samt en järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg. Den ursprungliga planen var att teamen skulle lämna in sina förslag för bedömning senast den 15 maj. Men den planen har nu ändrats.

– Vi har beslutat att skjuta på inlämningen drygt en månad. Det var en avvägning mellan att ge de tävlande mer tid och att samtidigt inte skjuta för mycket på utbetalningen till de medverkande teamen. För vår del var det viktigt att ge de tävlande mer tid eftersom flera av teamen är hopsättningar av olika bolag från olika städer och länder, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket.

Beslutet innebär att även juryns beslut, som var satt till slutet av juni, blir försenat. Däremot räknar man med att byggena av de två broarna kommer igång som beräknat, år 2025 respektive 2026.

Annons

– Juryns beslut skjuts på tre till fyra månader eftersom det kommer en sommar emellan. Vi hoppas däremot inte att beräknad byggstart kommer att påverkas, säger Johan Folkesson.

En annan pågående arkitekttävling är Akademiska Hus tvåstegstävling om ett nytt universitetsbibliotek i Göteborg. Sju tävlande förslag har redan utsetts i det första steget och planen var att juryn skulle utse en vinnare i juni. Men nu har de tävlande i steg två fått till augusti på sig att lämna in sitt slutförslag. Motivet är att säkerställa kvalitet i tävlingsförslagen och ge de tävlande, som än så länge är anonyma, så lika villkor som möjligt.

– Med tanke på coronavirusets lamslagande av stora delar av världen och att vi i det här skedet av tävlingen inte vet var de tävlande arkitekterna är hemmahörande, så valde vi att förlänga tävlingsperioden eftersom vi vill försöka säkerställa att samtliga tävlande har möjlighet att lägga ner den tid på förslaget som vi har räknat med. Kvaliteten på tävlingsbidragen ska inte bero på om människor sitter i karantän eller liknande under ett antal veckor, säger Sofie Bårdén, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

För Uppsalas tvåstegstävling om utveckling av kommunala bolaget Fyrishovs badverksamhet blir det förseningar redan i det första steget.

– Den justering vi hittills gjort i tidplanen är att inlämningstiden för steg ett är framskjuten två veckor till den 17 april. För närvarande planerar vi fortfarande att starta steg två den 25 maj, men det förutsätter att juryarbetet kan pågå under april och maj som planerat. Vi följer som alla andra utvecklingen kontinuerligt, säger Anna Selqvist, försäljnings- och marknadschef på Fyrishov.

Annons

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel