Nyheter

Arkitektritade vindskydd i blåsväder

24 januari 2020

Hässleholms kommun får hård revisorskritik för att bland annat ha brutit mot sina egna upphandlingsriktlinjer. I centrum står tre vindskydd ritade av arkitekten Karin Hvid Rydell.

Annons
Foto Lars-Erik Williams

De tre vindskydden Birk, Birka och Ronja ligger vid Finjasjön i Hässleholm, är ritade av Karin Hvid Rydell på Mem arkitekter och stod färdiga i december 2019. Allt material kommer från lokala marker och sågverk.

Det var år 2015 som kommunstyrelsen godkände ett förslag om att utveckla Hovdala vandringscentrum, en del av Skåneleden. Det beslutades om tre vandringsleder samt en enklare rastplats med vindskydd, för vilket det avsattes 350 000 kronor. Efter en tid kontaktades arkitekten Karin Hvid Rydell på Mem arkitekter som tidigare arbetat för kommunen. Ingen anbudsförfrågan hade då gjorts, trots att Hässleholms egna riktlinjer kräver konkurrensutsättning om priset för en tjänst överstiger 25 000 kronor under ett år.

När förvaltningen sommaren 2019 bad om ytterligare medel för att färdigställa det sista vindskyddet kontaktade miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) kommunens revisorer för att undersöka hur processen sett ut. De tre vindskydden hade då kostat drygt 800 000 kronor.

Revisionsbyrån Ernst and Young anlitades och i sin rapport riktar de skarp kritik mot kommunen. Bedömningen är att det saknats styrning, riskanalyser, dokumenterade beslut, budget, projektplan, ansvarsfördelning och uppföljning. Kenny Hansson välkomnar genomlysningen.

Annons

– Vindskydden har blivit jättebra, de är en fröjd att se. Men resultatet är långt ifrån det politiska beslutet om en enkel rastplats.

Hur ska ni se till att det går rätt till framöver?

– Det skulle behövas tydligare riktlinjer. Vi har haft ett friluftsråd med tjänstemän som ansvarat för projektet men de har inte redovisat något för oss i nämnden utan det har bara rullat på. Hade det skett på rätt sätt hade inte vindskydden sett ut som de gör idag, säger Kenny Hansson.

I höstas nominerades Hovdala vandringscentrum till Skånes arkitekturpris och de tre vindskydden, i vilka det går att övernatta, har varit bokade sedan öppningen. Att kommunens riktlinjer inte följdes var inget arkitekten Karin Hvid Rydell kände till. Tvärtom understryker hon att samarbetet med de drivande tjänstemännen varit väldigt tydligt och bra.

– Istället för att hacka på detta borde man se arbetet med att omsorgsfullt skapa platsspecifik och intressant arkitektur som ett föredöme för hur våra kommuner kan locka människor ut i naturen, säger hon.

Annons

Rebecka Gordan

Gå till nästa artikel