Nyheter

Arkitektkontoren tänker om kring sina studieresor

1 april 2019

Fyra av de fem största arkitektkontoren i Sverige har i år beslutat om eller infört förändringar i upplägget för medarbetarnas studieresor. Gemensamt är att minska eller helt skippa flyget. ”Vi kan inte fortsätta som vi gjort”, säger flera företrädare.

Annons
Foto BeyondImages, Istock

Studieresor är viktig utbildning för många arkitekter. Nu ska fler ske med tåg.

– Nu måste vi göra ett omtag kring vårt sätt att genomföra studieresorna samtidigt som arkitekter måste ut och förstå omvärlden och se på andras lösningar.

Det säger Camilla Lystrand som ansvarar för studieresorna på landets största arkitektkontor, White arkitekter. Så sent som 2013 och 2014 reste kontorets medarbetare till New York men i år införs ett nytt poängsystem som ska minska flygandet.

Camilla Lystrand, White arkitekter.

Annons

– New York-resorna belastade vårt konto, men eftersom hälften av medarbetarna åkte till Berlin blev det totala avtrycket inte så högt. Vi är cirka 700 resenärer om året och med det nya poängsystemet kommer vi att sänka vårt koldioxidutsläpp med 60 procent på årsbasis, säger Camilla Lystrand.

Poängsystemet innebär i korthet att varje medarbetare får en studieresepott på sex poäng att förbruka under tre år. Exempelvis kan en tågresa inom Sverige kosta bara en poäng medan man kan bränna hela potten på en gång om man väljer att flyga. För att uppmuntra tågresandet kommer hälften av de resmål som Whites medarbetare erbjuds i år att vara inom Sverige och hälften i östra Europa med bra förbindelser. White har anlitat en särskild konsult som räknar fram olika resvägars klimatpåverkan och översätter detta till poängsystemet.

– Alla lok i Europa går ju inte på miljövänlig el, vissa drivs av kolkraft eller diesel, så det måste man ta in i kalkylen.I början var vi lite naiva, det är viktigt att jämförelsetalen blir rätt, säger Camilla Lystrand och tillägger att poängsystemet även är anpassat så att medarbetare i till exempel norra Sverige inte ska ha sämre möjligheter att nå vissa resmål än medarbetarna i södra Sverige.

Enligt Camilla Lystrand togs beskedet om det nya poängsystemet emot väl av medarbetarna när det presenterades i januari.

– För oss är hållbarhet högt på agendan och vi vill vara trovärdiga. Nu kan vi tillhandahålla en lösning där individen ändå själv får ta beslutet istället för att tvingas in i ett gruppbeslut som kanske skaver. Det blir frivilligt och känns bra för alla, säger Camilla Lystrand.

Hur funkar det om tågresorna tar mer tid i anspråk?

Annons

– Alla våra resor sker på egen tid. White står för programmet och resan men medarbetarna stoppar in sin egen tid, semester eller inarbetad tid. Då får man besluta själv om man tycker att det är värt att lägga extra tid för att kunna välja tåget, vilket vi hoppas att så många som möjligt gör.

Hur ser era planer för studieresorna ut?

Jesús Azpeitia Seron, kreativ ledare TENGBOM:

– Studieresorna är viktiga och traditionen är att åka vartannat år. I dagsläget har vi inget planerat för någon stor resa för hela kontoret. Förra året flög vi till Basel men framöver kommer resandet att se helt annorlunda ut.

– Vi ser över hur vi kan hitta hållbara sätt att uppleva arkitektur i verkligheten och få den kunskapen. Kanske åka tåg? Ha mer lokala resmål? Studieresor är en del av vår utbildning men samtidigt är hållbarhet A och O.

– Vi jobbar med hur vi kan hitta kreativa sätt att utvecklas och uppleva arkitektur i vardagen, att allt inte ska hänga på en stor resa en gång om året. Vi lever ju varje dag.

 

Annons

Jan Mattsson, vd SWECO ARCHITECTS:

– Våra medarbetare får åka på studieresa vartannat år. Nyligen beslutade jag att i år och nästa år kommer alla resor att ske med tåg. Det känns helt rätt. Våra medarbetare är generellt väldigt medvetna och som arbetsgivare gäller det att hänga med.

– Det blir en jätteskillnad från hur vi rest förut. Förra året och året innan åkte vi 110 personer till New York. Varje region bestämmer vart de ska åka och just nu är planerna för nästa resa Köpenhamn och norra Europa.

– Det är helt klart att studieresorna blir dyrare för att det går åt mer tid. Det vanliga är att vi är borta två dagar plus en helg. Nu kommer några att behöva börja resa en dag tidigare. Själva resandet blir dyrare också, som det ser ut. Men det får vi tugga i oss.

 

Rasmus Wærn, WINGÅRDHS:

Annons

– Vi gör fyra olika studieresor i år och utgångspunkten är att rotera de resor vi gjorde i fjol, alla åker inte på samma. Vi väger numera in miljöaspekterna men där har vi alltid legat bra till för vi reser gärna så kort som möjligt för att restiden inte ska äta upp för mycket.

– Den bästa studieresan är en kort och snabb resa till en destination med hög densitet av sevärdheter på gångavstånd. Helsingfors är ett sådant exempel men den resan gör sig inte med tåg, och båt är inte otvetydigt ett miljöalternativ.

– Tidigare år har vi till exempel åkt buss hela kontoret till Oslo och en del av kontoret har åkt tåg till Jylland. Vi har pratat om att utveckla resandet inom Sverige. Det finns mycket att hämta i närområdet. Vi behöver inte åka hela gänget till Kina.

 

Monica Österberg, HR-chef LILJEWALL ARKITEKTER:

– Vi brukar åka på studieresa varje höst och personalen får välja mellan olika resor. En stor förändring är att nästa gång kommer inga studieresor att ske med flyg. Tåg som huvudalternativ samt båt eller cykel är det som gäller, det går i linje med vår vision. Tankarna fanns redan för två år sedan då det fanns både flygresor och två tågresor, för dem som aktivt ville välja det.

Annons

– Vi hade en tidigare inkörd planering för studieresorna, nu får vi börja om från början men det är spännande och roligt också. Vi kommer att fortsätta att söka inspiration utanför Sverige, även om avståndet kommer att få betydelse. Och vi kommer liksom tidigare år att ha ett Sverige-alternativ.

– Utmaningar vi stött på är att prisvärda tågbiljetter inte kan köpas långt i förväg och att tågbolag inte har gemensamma bokningssystem mellan olika länder. Och så restiderna. Normalt har resorna varit tre till fyra dagar och nu räknar vi på vad den ökade restiden innebär och vad som händer om det skulle bli förseningar.

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel