Nyheter

Arkitektföretagen påverkas allt mer av coronakrisen

9 april 2020

En andra enkät som skickats ut till svenska arkitektföretag visar att allt fler företag behöver lägga varsel eller genomföra korttidspermitteringar.

Annons
Foto Alvarez/Istock

Också de mellanstora och mindre arkitektföretagen ser nu tappad orderingång och stoppade projekt.

Den 20 mars skickades en första enkät ut till drygt 1000 svenska arkitektföretag med frågor om hur de påverkats av coronakrisen. Då var det framförallt de stora företagen som hade påverkats av minskad orderingång liksom företag som var beroende av uppdrag inom hotell- och restaurangsektorn. När enkäten skickades ut igen den 7 april hade situationen förändrats. Nu ser de flesta företag tappade befintliga uppdrag, uppskjutna uppdrag och minskad orderingång. Företagen rapporterar också om ökad sjuk- och vabfrånvaro.

– Företagen ser ingen ljusning på de 17 dagarna som gått, tvärtom. Nu ser vi att också de medelstora och de mindre företagen drabbas, säger Jonas Mellqvist som är gruppchef för rådgivning och medlemsservice på Sveriges Arkitekter.

Jonas Mellqvist Foto: Peter Phillips

Annons

Medan företagen för några veckor sedan var upptagna av omställningen har de nu börjat hantera frågan om de ska agera. Företagen svarar i enkäten också att de tror på en fortsatt problematik.

– Det tror alla som svarat. Vissa har uppdrag under våren men de är mycket oroliga för hösten. De har gått från chockfasen till att det här är ett nytt normalläge och måste nu hantera sina affärsplaner, säger Jonas Mellqvist.

Den nya enkäten visar att 25 procent av företagen har varslat eller sagt upp personal, mot 12 procent vid tillfället för den första enkäten. Antalet som permitterat personal har gått upp från 8 procent till 26 procent. Antal varsel som läggs bland arkitekter har en viss eftersläpning när de rapporteras in till förbundet men Jonas Mellqvist uppskattar att runt 300 arkitekter har varslats och att ungefär lika många har korttidspermitterats i olika omfattningar.

– De flesta stora företag har inte lagt varsel ännu men de ser över situationen så det kommer troligen fler varsel snart. I enkäten ser vi att det är vanligt att de har infört eller vill införa korttidspermitteringar, säger Jonas Mellqvist.

Det som inte syns i siffror hos förbundet är hur många prov- visstids- och timanställda som har fått eller kommer att få avsluta sina tjänster.

– Vi ska undersöka det närmare i vår nästa enkät men några av enkätens frisvar berättar att sådana uppsägningar redan har gjorts, säger Jonas Mellqvist.

Annons
Rapport 2 – Så påverkar coronaepidemin arkitektföretagen

Enkäten skickades den 7 april till cirka 1 000 arkitektföretag och hade en svarsfrekvens på 29 procent. Motsvarande enkät skickades ut 18 dagar tidigare.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel