Nyheter

Arkitekterna styrde processen i Örebro

12 oktober 2020

Nu byggs resultatet av en ny modell för byggprocess i Örebro. På en centralt belägen tomt uppförs ett klimatneutralt hus där arkitekten själva valt byggherre.
– Vi har kommit längre än vi skulle vid ett vanligt förfarande, säger Mattias Litström på Utopia.

Annons
Illustration Utopia arkitekter

Kontorshuset i centrala Örebro ska byggas med trästommar och förses med solpaneler. Bygget startade sommaren 2020 och ska vara klart för Polismyndigheten till våren 2022.

Projektet ”Vi ger arkitekten makten” lanserades 2016 av stadsbyggnadskontoret i Örebro med syftet att ge arkitekter både mer makt och ansvar och att öka kvaliteten i byggandet. Utopia fick markanvisningen 2017 och valde efter ett år Castellum som byggherre. Nu byggs ett kontorshus på en av mest Örebros centrala tomter med Polismyndigheten som blivande hyresgäst. Samtidigt ska kommunen utvärdera processen.

Peder Hallkvist som är stadsarkitekt i Örebro är glad att projektet nått så långt både arkitektoniskt och klimatmässigt.

– Det blir ett fint hus på platsen. Arkitekturen har utvecklats från en relativ spekulativ glasbyggnad till att få ett mer sakligt och traditionellt uttryck, med tydlig påverkan av höga klimatambitioner.

Annons

Kommunen var i upplägget tydliga med att arkitekten skulle styra processen. Ändå är det just där svårigheterna har uppstått.

– Med facit i hand borde vi ha lagt mer fokus på att förtydliga rollerna. Det har ibland varit osäkert vem som håller i rodret och vem som har sista ordet, säger han.

Han tycker också att det var ett problem med att allt för tidigt i processen ta fram en visionsbild som ser ut som en färdig byggnad.

– Jag tror att arkitekterna kämpade länge med att bevara det arkitektoniska uttrycket i bilden och det har färgat processen.

Projektet handlat mycket om roller och drivkrafter och frågan vem som har makt att påverka projektet.

– Processen har krävt mycket dialog och energi, men vi har lärt oss mycket. Vi kommer kanske inte helt kopiera upplägget, men ger oss gärna in i liknande processer igen, säger Peder Hallkvist.

Annons

Utopia arkitekter drev projektet själva i ett år innan de valde Castellum som byggherre.

– Vi sökte efter en byggherre som också skulle vara en långsiktig förvaltare, säger Mattias Litström som har varit ansvarig arkitekt för projektet, i de tidiga skedena tillsammans med Emma Jonsteg.

Utopia satte tidigt ambitionerna om ett modernt kontorshus i trä. I reservationsavtalet sommaren 2019 fastställdes att huset skulle vara en kompakt byggnad med trästomme, med öppen bottenvåning mot gatan och en central entrétrappa i fasad. Under processen gjorde Utopia tillsammans med Castellum ett vägval; att sikta mot den nya miljöcertifieringen NollCO2 som innebär att byggnaden ska vara klimatneutral under en livscykel på 50 år.

Polisen gör sin egen hyresgästanpassning men Utopia har arbetat med att skapa interiörer med synligt trä och genomarbetade detaljer. Illustration: Utopia arkitekter

– Det blev en intressant utveckling där vi fick jobba mycket med arkitekturen. Vi famlade också en del efter våra olika roller, säger Mattias Litström.

Han tror absolut att Utopia kan komma att arbeta på liknande sätt igen.

Annons

– Vi trodde inte det skulle bli en lätt resa och i slutändan ser vi att vi har kommit längre än vi skulle vid ett vanligt förfarande. Men kanske att byggherren ska komma in tidigare i processen.

Castellum fick en annorlunda roll än de vanligen har och det fanns redan en tydlig bild av projektet när de klev in. När ambitionerna kring klimatanpassning stärktes behövde mycket arbetas om.

– Det fanns bra grundförutsättningar med trästommen, men det krävde mycket omarbetning att minska glasytor i fasaden och att hitta ett uttryck som både vi och Utopia var nöjda med säger Erik Nilsson, projektledare på Castellum.

Han tycker att det har varit lärorikt att jobba så nära kommunen och arkitekten, men är osäker på att jobba på samma sätt igen, i alla fall inte i ett kontorshusprojekt.

– Det har kostat mycket tid och pengar. Jag tror oftast att det är bättre med ordningen att byggherren anlitar arkitekten. Den här modellen fungerar kanske bättre för bostäder, säger Erik Nilsson.

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”

I pilotprojektet användes Örebromodellen som innebär att kommunägd mark säljs först när det finns en antagen detaljplan, ett beviljat bygglov och bygget är påbörjat. I pilotprojektet anvisades marken till en arkitekt i stället för en byggherre. Arkitekten fick själv välja formerna för ett samarbete med en finansiär och andra byggaktörer.

Annons

Den 26 mars i år beviljades bygglov och kommunen sålde marken till exploatören Castellum. Ett hyresgästavtal har tecknats med Polismyndigheten och i sommar påbörjades bygget med planerad inflyttning under 2022.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel