Nyheter

Arkitekter mer drabbade av stress än genomsnittet

8 oktober 2019

Antalet sjukskrivningar på grund av stress fortsätter att öka bland arkitekter. Detta medan det skett en minskning på arbetsmarknaden i stort. Det är de unga kvinnorna som står för den största ökningen i arkitektkåren.

Annons

Diagrammet visar antal påbörjade sjukskrivningar på grund av stress per tusen sysselsatta inom respektive bransch.

Stressjukfallen bland unga kvinnor har ökat med närmare 150 procent sedan 2014. Att unga kvinnor drabbas är idag nästan lika vanligt som att kvinnor över 40 år gör det. År 2017 var antalet sjukfall per tusen sysselsatta unga kvinnliga arkitekter 27. Motsvarande siffra för de äldre kvinnorna var 28,4. I faktiskt antal sjukfall innebär det totalt 129 stycken, vilket motsvarar 2,7 procent av den kvinnliga yrkeskåren.

Att arkitekternas påbörjade sjukskrivningar på grund av stress fortsätter att öka när de minskar i samhället i stort är ett dåligt tecken, konstaterar Thomas Andrén, välfärdsekonom på Saco.

– Vi vet att vi har en avtagande trend i sjukskrivningarna som beror på hårdare handläggning hos försäkringskassan. Att sjukskrivningarna bland arkitekter ökar samtidigt som försäkringskassan blivit mer restriktiv i sina bedömningar betyder att arkitekterna hör till de klart allvarligt drabbade, till skillnad från dem som kanske ligger på gränsen, säger Thomas Andrén.

Annons

I föregående års statistik var det de unga manliga arkitekterna som stack ut genom att stå för den största ökningen av sjukskrivningar. Men detta har inte blivit någon fortsatt trend i och med de senaste siffrorna där andelen sjunker något igen. Andelen stressjuka unga män är dock fortfarande betydligt större än för ett par år sedan och det är idag vanligare med sjukskrivning bland de unga männen än bland de äldre. Stressjukfallen bland unga manliga arkitekter var 8,7 fall per tusen sysselsatta år 2017, vilket är mer än tre gånger fler än år 2014.

Diagrammet visar antal påbörjade sjukskrivningar på grund av stress per 1000 sysselsatta arkitekter.

Diagrammet visar antal påbörjade sjukskrivningar på grund av stress per 1000 sysselsatta kvinnor yngre än 40 år.

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel