Nyheter

Arkitekter kräver radikal förändring av regleringen kring byggande

5 december 2019

Den internationella arkitektorganisationen UIA uppmanar klimatmötet COP25 att skärpa reglerna kring hållbart byggande och urban tillväxt.

Annons
Foto Manu Fernandez

Thomas Vonier, president för The International Union of Architects skriver under deklaration för att skärpa lagstiftning kring byggande.

Just nu pågår FN:s klimatmöte COP25 i Spanien. Den internationella arkitektorganisationen International Union of Architects, UIA, har i samband med mötet lämnat in en deklaration. Där kräver de omedelbart politiskt agerande för att stärka ansvarsfullt byggande och hållbar arkitektur och stadsplanering och att det sätts ett stopp för skadligt och slösaktigt byggande. UIA:s president Thomas Vonier menar att arkitekter har en viktig roll för att hantera miljö- och klimatmässiga utmaningar.

– Om vi hoppas kunna bromsa och reparera den globala skadan på vår miljö så behöver världens städer omgående använda sig av nya, effektiva lösningar. Arkitektur har en stor potential att mildra effekterna av klimatförändringarna både i naturen och i vår livskvalitet, säger Thomas Vonier i ett pressmeddelande.

UIA menar att idéerna och teknologin för att utveckla hållbara urbana miljöer redan finns och utvecklas varje dag. Organisationen uppmanar nu både nationella och lokala myndigheter att införa politik som garanterar att hållbara urbana miljöer blir det viktigaste kriteriet i byggandet. UIA anser också att regeringar och kommuner genast behöver sluta förstörelsen av naturliga miljöer genom att införa strängare kontroller, göra större investeringar i hållbara material, i energieffektiva lösningar och transporter och att reglera urban tillväxt.

Annons
FN:s klimatmöte

UN Climate Change Conference, COP25, pågår 2–13 december i Madrid, Spanien. Danska arkitekten Natalie Mossin leder UIA:s delegation till klimatmötet.

UIA

The International Union of Architects, UIA, är en internationell, icke-statlig organisation som har erkänts av UNESCO. UIA grundades i Schweiz 1947 för att förena världens arkitekter i en federation av deras nationella organisationer, idag från 115 länder. Vart tredje år anordnar UIA kongresser, forum och tävlingar för att dela kunskap och gynna samarbeten. Nästa internationella kongress anordnas i Rio de Janeiro i 2020.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel