Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Arkitekter i aktion om barns rättigheter

Nu är det klart att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige. Svenska Codesign research studio har arbetat med barns rum och rättigheter i snart ett år. Nyligen utförde de en aktion i Venedig för att uppmärksamma de rum där barn låses in på svenska institutioner.

Martha Brauer, Malin Bergman, Anton Valek, och Jelena Mijanović från Codesign research studio var i Venedig för att dela ut pamfletter med uppvikbara modeller av rum för tvångsvård.

Under öppningsdagarna av arkitekturbiennalen i Venedig i slutet av maj fanns ett team från Codesign research studio på plats för att uppmärksamma barns rum och rättigheter. Kamouflerade i biennalens klädfärger och grafik delade de ut pamfletter som kunde vikas upp till en modell av ett rum. Jelena Mijanović som driver Codesign research studio var på plats tillsammans med teamet.

– Besökare kom fram till oss för att fråga om toaletter, wifi och annat och då fick vi möjlighet att  dela ut pamfletterna och berätta om projektet. Många reagerade starkt på att man låser in barn på olika  platser i världen och vissa trodde inte att det var sant.

Temat för årets biennal är Freespace och många projekt handlar om öppna tillgängliga rum. Codesign research studio ville visa att det finns en motpol till de fria rummen. Aktionen var ett sätt att lyfta frågan om de rum i Sverige och övriga världen där barn idag lagligt kan låsas in och tvångsvårdas.

– Barns rum handlar ofta om parker, förskolor och bostadsgårdar. Det är väldigt få som arbetar med och undersöker låsta rum. De finns i vårt samhälle men de är svåra att se eller besöka om man inte är nära anhörig till barnet, säger Jelena Mijanović.

I den uppvikbara pamfletten finns fakta om ett isoleringsrum i Sverige där barn från 9 till 19 år kan bli inlåsta i upp till 24 timmar.

Codesign research studio har arbetat med barns rum och rättigheter sedan september 2017. De har utgått från FN:s barnkonvention och den kritik som Sverige har fått från FN:s barnrättskommitté, bland annat mot att vi fortfarande avskiljer och bältar barn. Tillsammans med bland annat barnrättsbyrån i Stockholm har forskningsgruppen på Codesign fått hjälp att identifiera de rum där det sker, exempelvis på så kallade SiS-boenden i Sverige (boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse). Där kan barn i åldern 9–19 år vårdas på låst avdelning och kan som tvångsvård låsas in ytterligare i ett avskiljningsrum i maximalt 24 timmar.

Jelena Mijanović är ansvarig för Codesign research studio.

– Det är ju välment, tvångsvården behövs i vissa fall. Det vi kritiserar är arkitekturen kopplad till verksamheten och de avskiljningsrum där barn kan låsas in, som troligen strider mot barnkonventionen. Miljön bör hjälpa till i vårdprocessen, inte bromsa upp. Idag styr hårda värden och säkerhet miljöns utformning, säger Jelena Mijanović.

Codesign Research Studio samarbetar nu med ett SiS-boende i Uppsala för att bygga om en villa på området och arbeta in mer mjuka värden. Ombyggnationen baseras på en workshopserie där de tillsammans med ungdomarna som bär på erfarenheter från liknande boenden har undersökt institutionsmiljön. Förhoppningen är att projektet ska bli en prototyp som kan spridas inom SiS och andra låsta rum. I augusti gör Codesign research studio en dragning för nyckelpersoner inom frågan.

– Institutionerna är miljöer med stor brist på insyn och på arkitektonisk kompetens, säger Jelena Mijanović.

Mer att läsa