Nyheter

Arkdes minskar öppettiderna till arkivet

20 juni 2018

Resurserna på Statens centrum för arkitektur och design räcker inte för att ha samma öppettider som tidigare. Forskare och andra som vill titta på materialet i Arkdes arkiv får resten av året passa på under totalt åtta eftermiddagar i september och november.

Annons
Annons
Foto Emma Fredriksson

Arkdes arkiv på Skeppsholmen i Stockholm inryms i nybyggnaden från 1997 av Rafael Moneo.

Den tillstrypta tillgängligheten till Arkdes arkiv har väckt ilska.

– Vad är poängen med att ett museum förvaltar en samling om den görs nästan totalt otillgänglig för forskning?, skriver Svante Helmbæk Tirén i en debattråd på Facebook och beklagar att arkivet nu är öppet endast några dagar från att man som forskare kunnat beställa fram material året runt, ofta med bara en eller ett par dagars varsel.

Sandra Nolgren är kommunikationsansvarig på Arkdes.

– Att hålla den servicenivå och öppettiderna som våra besökare kommit att vänja sig vid har i stort sett tagit samtliga våra intendentresurser i anspråk, säger hon och förklarar att detta medfört att förvaltningen av samlingarna blivit eftersatt.

– Endast en liten del av samlingarna på cirka fyra miljoner ritningar och skisser är tillgänglig för forskare och det har varit svårt att på olika sätt lyfta och synliggöra samlingarna såsom vi, och många med oss, önskat, säger Sandra Nolgren.

Arkdes har idag två samlingsintendenter i tjänst då en av intendenterna är långtidssjukskriven. Sandra Nolgren förklarar att resurserna som gått åt till att hålla arkivet öppet nu istället läggs på att förbättra översiktbarheten och tillgängligheten till samlingarna, att lägga grunden för en ny basutställning samt arbetet med den stora Lewerentzutställningen som Arkdes ska producera till år 2020.

Arkdes är en viktig pusselbit i regeringens nya arkitekturpolitik och i det nya mål för politikområdet som riksdagen nyligen klubbat betonas bland annat vikten av att ”kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids”. I budgeten för 2018 fick Arkdes fem miljoner extra för att satsa på arkitekturforskning.

Hur rimmar det nya nationella målet och en satsning på forskning med beslutet att minska tillgängligheten till Arkdes arkiv? Kulturminister Alice Bah Kuhnke avböjer att kommentera.

– Det ligger inom myndighetens ansvar att fatta sådana beslut, säger hennes pressekreterare Anna Söderström.

Det här är Arkdes forskarservice öppettider  resten av 2018:

11–14 september klockan 13–17.

27–30 november klockan 13–17.

Senaste öppettiden var 15–18 maj.

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel