Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Arkdes i tvist om upphovsrätt på arkitekturbiennal

Arkdes har fått en skrivelse om brott mot upphovsrättslagen. Arkitekten Petra Gipp anser att hon inte har uppgetts korrekt som upphovsman till ett verk i en utställning under arkitekturbiennalen i Venedig 2018.

Petra Gipp anlitades år 2017 av Arkdes, Statens centrum för arkitektur och design, att göra en arkitektonisk tolkning av tre av Sigurd Lewerentz byggnader till arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Fotokonstnären Mikael Olsson anlitades parallellt att göra en fotografisk tolkning till samma utställning. Men när utställningen öppnade i maj saknades deras namn i deltagarförteckningen i den officiella katalogen för arkitekturbiennalen samt på biennalens hemsida. Istället stod där ”Kieran Long, Johan Örn, James Taylor Foster, with Arkdes”.

Petra Gipp och Mikael Olsson namnges inte i deltagarlistan i huvudkatalogen för utställningen Freespace på arkitekturbiennalen 2018 i Venedig.

I januari 2018 upptäckte Petra Gipp att ritningar och fotografier på hennes modeller i presentationsdokumentet till den kommande utställningen var märkta endast med ”Arkdes”. Sedan dess har hon fört en diskussion med Kieran Long, överintendent på Arkdes och James Taylor-Foster, curator, om hur hennes verk beskrivs och om hennes rätt att namnges. Hon anser inte att hon har fått gehör och vände sig då till sitt förbund Sveriges Arkitekter.

Nu får Arkdes en skrivelse från Sveriges Arkitekters jurister som menar att ”Den uteblivna namnangivelsen har allvarligt skadat Petra Gipp i hennes arbete som arkitekt samt hennes konstnärliga identitet.”

Rita Georgiadis, som är jurist hos Sveriges Arkitekter, har sett över de avtal som skrevs mellan Arkdes och Petra Gipp, samt de mellan Arkdes och La biennale di Venezia. I avtalet mellan Petra Gipp och Arkdes står att uppdragstagaren överlåter alla överlåtbara rättigheter, men att Arkdes ska iaktta uppdragstagarens ideella rättigheter och ”på det sätt god sed kräver ange uppdragstagaren vid användning av resultatet.” Sveriges Arkitekter skriver i brevet: ”Arkdes förvärvade således genom avtalet alla överlåtbara rättigheter till resultatet av uppdraget, men skulle vid var tid beakta Petra Gipps namnangivelserätt //…// ”Enligt uppdragsavtalet har Arkdes uttalat haft skyldighet att enligt god sed namnge Petra Gipp, vilket inte har skett.”

Inte förrän den 29 oktober 2018, när det bara var en knapp månad kvar av biennalen, skrevs ett avtal mellan Arkdes och biennalen efter en lång period av mejlväxling. I avtalet finns en formulering om att Petra Gipp och Mikael Olsson har kommit överens om att överlåta sin upphovsrätt, i avtalet kallat copyright, till Arkdes. I avtalet står också att om verket har flera upphovsmän ska alla skriva på avtalet samt: “In this particular case Petra Gipp and Mikael Olsson have agreed that Kieran Long, Johan Örn and James Taylor-Foster use and represent his work free from any copyright.”Sveriges Arkitekters jurist lyfter också detta avtal i brevet och skriver att ”Någon sådan överenskommelse har aldrig ägt rum.”

Sveriges Arkitekter uppmanar nu Arkdes att göra en rättelse på sin hemsida och i nyhetsbrev, med en text som innebär en ursäkt till Petra Gipp för att de inte har namngett henne som upphovsman, samt en beskrivning av och foton på hennes verk.

Kieran Long som är överindentent på Arkdes vill inte kommentera brevet innan deras juridiska ombud har tittat på ärendet, men skriver i ett mejl: ”Arkdes har alltid varit tydliga med att detta är Petras verk. Allt eftersom vi fick kännedom om biennalens speciella regler kring hur och var de olika inbjudna och medverkande skulle presenteras i katalogen och i utställningen gjorde vi vårt yttersta för att försäkra oss om att biennalen skulle namnge Petra Gipp på bästa sätt.”

Petra Gipp vill inte uttala sig i nuläget under pågående ärende.

Fotokonstnären Mikael Olsson, som bjöds in att tolka Sigurd Lewerentz arkitektur i fotografiska verk, har också fört diskussioner med Arkdes om sin upphovsrätt, bland annat genom Galerie Nordenhake som representerar honom. I det avtal mellan Mikael Olsson och Arkdes som skrevs den 27 april 2018 lyder formuleringen om rättigheter till verken enligt följande: ”De immateriella rättigheterna till verken förbehålls konstnären och Arkdes ska vid var tid iaktta konstnärens ideella rättigheter till verken.”

– Kieran Long blev kanske inbjuden av biennalens curatorer men han bad Petra och mig att göra en tolkning. Arkdes är producenter och de tre framträder felaktigt som deltagare och upphovsmän till vårt arbete, säger Mikael Olsson.

Publiceringar i katalogerna för huvudutställningen Freespece på arkitekturbiennalen i Venedig 2018

Petra Gipps och Mikael Olssons verk beskrivs i brödtext om utställningen Freestanding i katalogen, men som deltagare i rubriken står: ”Kieran Long, Johan Örn, James Taylor-Foster with Arkdes”.

 

Petra Gipp och Mikael Olsson nämns i slutet av katalogen under rubriken ”Credits” och omnämns då som samarbetspartners (collaborators). Verkslistan saknas för Petra Gipps, Mikael Olssons och Sigurd Lewerentz verk.

 

Petra Gipps namn saknas i beskrivningen av utställningen i den sammanfattande katalogen för arkitekturbiennalen i Venedig 2018, Freespace Short Guide.

Uppslag i huvudkatalogen för arkitekturbiennalen 2018, Freespace.

Fotnot: På översta bilden i reportaget visas Spacial section 03, Petra Gipp, St. Knut and St. Gertrude Chapel, Eastern Cemetery, Malmö, 2017, tolkning utifrån Sigurd Lewerentz byggnad, ritningar av Sigurd Lewerentz samt ett fotografiskt verk av Mikael Olsson; Lwrntz 01 (Resurrection Chapel, Enskede, 2017).

Mer att läsa