Nyheter

Årets fackliga konferens ställs in

3 oktober 2018

Varje år sedan 2013 har Sveriges Arkitekter anordnat en facklig konferens. Men i år blev den inställd på grund av för få anmälningar.
– Det är synd. Det råder ingen brist på viktiga fackliga frågor och rimligen inte på fackligt förtroendevalda, säger Lars Estlander, ordförande i lokalföreningen i Blekinge och Kalmar län.

Annons
Annons
Foto Annika Jensfelt

Den fackliga konferensen skulle ha ägt rum idag i Sveriges Arkitekters lokaler i Stockholm.

Att Sveriges Arkitekter anordnar en facklig konferens varje år har sin bakgrund i ett stämmobeslut 2012 då lokalföreningen i Blekinge och Kalmar fick bifall för sin motion där man föreslog just en sådan.

Årets planerade konferenstema var Mångfald och integration med bland annat en föreläsning av Maureen Hoppers från Axfoundation som skulle tala om vad mångfald är och vilka utmaningar som finns. På schemat fanns även en diskussion om vilken roll man som facklig representant har i en arbetsbristförhandling.

– Det är tråkigt att vi tvingas ställa in, tidigare år har vi haft allt ifrån femton upp till 50 deltagare. I år fick vi bara fyra stycken anmälda och det håller inte, säger Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter och ansvarig för den fackliga konferensen.

Annons
Annons

Tidigare år har temat varit det gränslösa arbetet, stress och utbrändhet, digitalisering respektive löner.

– Det är svårt att veta varför folk inte anmäler sig till en konferens. En möjlig förklaring är att trots att det finns dem som är väldigt engagerade i årets tema, är de inte lika många som dem som intresserar sig för till exempel lönesättning, säger Ulrik Östling.

Lars Estlander tror att en orsak till dålig uppslutning kan vara att förbundet gått ut för brett med sin inbjudan.

– Vår tanke när vi skrev motionen var att det skulle vara en årlig sammankomst för de fackligt aktiva, det vill säga dem som har något förtroendeuppdrag ute på arbetsplatserna. Istället har det mest blivit allmänna representanter från lokalföreningarna, säger han.

Lars Estlander menar att det behövs särskilda insatser för att nå de fackligt aktiva.

– De är inte alltid så lätta att nå, då många finns på arbetsplatser där Sveriges Arkitekter inte är den största fackliga förhandlingsparten, säger han.

Annons
Annons

Behovet av en årlig facklig sammankomst är fortsatt stort, menar Lars Estlander.

– Det finns stora frågor på anställningssidan, inte minst inom det offentliga där arkitekter på kommuner och länsstyrelser på sina håll har ett rent helvete på sina arbetsplatser, med orimlig arbetsbelastning och politiker som kör över dem i lag- och regelfrågor, säger Lars Estlander.

Ulrik Östling säger att Sveriges Arkitekter, trots årets torka på anmälningar, planerar en ny konferens nästa år.

– Vi ska försöka att hitta ett brett tema som kan locka många, säger Ulrik Östling.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel