Nyheter

Arbetslösheten för arkitekter ökar något

25 september 2018

Arbetslöshetssiffrorna för arkitekter har stigit marginellt sedan i våras men är fortfarande låga. Antal förhandlingar inför uppsägningar har samtidigt minskat något hos Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Nina Gunne

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Sedan i mars har ärenden om förhandlingsframställan på grund av arbetsbrist som berör 105 personer kommit in från arbetsgivare till Sveriges Arkitekter. Det handlar om runt 15 olika kontor i Sverige, med betoning på Stockholm, och främst från företag med 5–20 anställda. De flesta ärendena kom in före sommaren. I slutändan har det blivit färre personer som faktiskt har sagts upp.

– Efter sommaren har vi sett att ärendena har minskat något. Samtidigt kan vi jämföra med siffrorna för ett år sedan då vi knappt hade några förhandlingar alls, säger Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Arbetslösheten har stigit från 0,7 procent i mars till 1 procent i augusti vilket Sveriges Arkitekter betraktar som en fortsatt väldigt låg arbetslöshet. Inte sedan 2004 har siffrorna varit över 2 procent.

Annons

– Vi bedömer att det har skett en avmattning från en överhettad marknad till en mer balanserad sådan, säger Ulrik Östling.

Arbetslöshetssiffrorna som kommer in till förbundet släpar efter några månader eftersom de mäts först när uppsägningstiden upphör och den arbetslöse anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Sveriges Arkitekter får heller inte in uppgifter om hur många uppsägningar som blir verkställda förrän uppgifterna från Arbetsförmedlingen kommer. Ulrik Östlings uppfattning är att många får ett nytt jobb istället för att anmäla sig som arbetslösa.

– Det har varit en bra marknad för arkitekter de senaste åren och företagen är måna om att behålla sin personal, särskilt erfarna, seniora arkitekter. De yngre rör på sig mer och vi har hört att studenter har svårare att få praktikplatser, säger Ulrik Östling.

Arbetslöshetssiffrorna visar inte hur de arkitekter som arbetar som enskilda konsulter påverkas.

– De brukar vara mer flexibla och vi har inte fått in fler samtal från konsulter än förra året vid samma tid, säger Ulrik Östling.

Sveriges Arkitekter presenterade nyligen sin branschrapport för 2018. Den visar att bostadsbyggandet saktar ner och att arkitektföretagen påverkas av det. Men förbundet betonar att arkitektbranschen snarast är på väg mot normalläge efter flera rekordår med överhettad konjunktur. Lönsamheten för 2018 ser ut att nå samma höga nivå som under 2017.

Annons

Ulrik Östling menar att avmattningen av bostadsbyggandet ännu inte påverkat de anställda arkitekterna i någon större omfattning utan att det snarare avspeglar sig  på vilken typ av projekt som istället sysselsätter företagen.

– Företagen får nu tid till projekt de kanske har lagt åt sidan eller tackat nej till på grund av överbelastning tidigare. Dessutom kan kommuner och nya aktörer få det lättare att få tag på bra arkitekter.

 

Arbetslöshetssiffror för arkitekter

Arbetslöshetssiffrorna från Arbetsförmedlingen för medlemmar i Sveriges Arkitekter är: mars 0,7%, april 0,7%, maj 0,8%, juni 0,8%, juli 0,9%, augusti 1,0%.

Cirka 75 procent av förhandlingsframställningarna hos Sveriges Arkitekter gäller företag i Stockholm.

Vid en förhandlingsframställan diskuteras turordningen för uppsägning på företaget och det upprättas ett förhandlingsprotokoll där en turordningslista fastställs liksom vilka kvalifikationer som arbetsgivaren behöver behålla inom företaget. Först därefter kan uppsägning ske. Under förhandlingen har ombudsmännen på Sveriges Arkitekter kontakt med de medlemmar som kan beröras av uppsägningar om deras kvalifikationer.

Annons

Enligt lagen om anställningsskydd gäller att den med kortast anställning kommer att sägas upp först. En arbetsgivare med färre än 10 anställda får undanta två personer från turordningen. Arbetsgivaren kan också fastställa vilka mätbara och relevanta kvalifikationer som behövs för en viss tjänst som ska behållas på företaget.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel