Gå till innehållet

Arbetslösheten bland arkitekter tillbaka på en procent

Akademikernas a-kassa rapporterar att 1,1 procent av Sveriges Arkitekters medlemmar fick ersättning under april. Så låg har arbetslösheten bland arkitekter inte varit sedan i april 2019.

Under april fick 99 medlemmar i Sveriges Arkitekter arbetslöshetsersättning under någon dag. Det motsvarar 1,1 procent av de medlemmar i Sveriges Arkitekter som också är med i Akademikernas a-kassa. Det är en tillbakagång till läget för tre år sen. De högsta arbetslöshetssiffrorna sedan dess syntes i september 2020 med 3,8 procent för att sedan långsamt ha sjunkit, med vissa fluktuationer.

– De högsta siffrorna såg vi när pandemin var som värst. När den avtog ledde det också till en långsam förbättring, säger Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

En arbetslöshet under två procent beskriver Ulrik Östling som att det egentligen handlar om personer mellan två olika jobb.

– Det kan på sikt finnas en risk för överhettning om det blir svårigheter för företagen att anställa personal, vilket kan leda till ökad inflation, men vi har ännu inte sett några sådana tendenser, säger han.

Under våren 2018 var arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar under en procent men en konjunkturförändring började märkas när bostadsbyggandet gick ned från tidigare höga nivåer vilket ledde till uppsägningar på några arkitektföretag.

Trenden fortsatte under 2019 och i november var arbetslösheten 1,7 procent. När pandemin bröt ut under våren 2020 befarade många att det snabbt skulle avspegla sig i uppdragen. Antalet varsel och uppsägningar ökade och efter sommaren började det synas i arbetslöshetsstatistiken.

– Möjligheterna till korttidspermitteringar under den här perioden dämpade med stor sannolikhet effekterna av pandemin, säger Ulrik Östling. Sent i höstas började en tydlig nedåtgående trend synas i arbetslöshetssiffrorna och efter årsskiftet har arbetslösheten stadigt legat en bra bit under två procent för att nu alltså ligga på samma nivåer som mellan hösten 2018 och våren 2019, runt en procent.– Många företag och beställare hade väntat med att starta projekt under pandemin som sedan har dragits i gång, säger Ulrik Östling.

Samtidigt har kriget i Ukraina pågått i flera månader vilket har börjat påverka byggprojekt i Europa på grund av brist på varor och svårigheter med transporter.

– Kriget i Ukraina är absolut ett orosmoment. Om det pågår länge så kan osäkerheten om ekonomin leda till att investerare avvaktar och att projekt bromsas in, men vi har ännu inte sett några signaler om att det påverkar anställningarna på arkitektföretagen, säger Ulrik Östling.

Mer att läsa