Nyheter

Arbetslösheten bland arkitekter har ökat efter sommaren

10 november 2020

På ett år har andelen arkitekter som tar ut a-kassa ökat med två procentenheter.
– Ökningen verkar ha stannat av men arkitekter har fortfarande högst arbetslöshet bland akademikerförbunden, säger Ulrik Östling.

Annons
Illustration Anton Andersson

I september 2019 tog 1,7 procent av Sveriges Arkitekters a-kassemedlemmar ut arbetslöshetsersättning under minst en dag. Ett år senare var siffran 3,8 procent vilket motsvarar 337 personer.

Den osäkerhet som råder i Europa om hur coronapandemin kommer att utvecklas är största orsaken till att arbetslösheten bland arkitekter ökar enligt Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter, men det fanns tydliga tecken på att konjunkturen mattats av redan under hösten 2019. I oktober förra året var arbetslösheten 1,7 procent. Ett år senare är arbetslösheten bland arkitekter drygt två procentenheter högre.

– Det är en stor och snabb ökning men det är inte konstigt med tanke på coronapandemin. Arbetslösheten är fortfarande inte alarmerande hög, men osäkerhet är alltid av ondo för konjunkturen och påverkar arbetslösheten, säger Ulrik Östling.

Marknaden för arkitekter hade varit god under flera år men redan under hösten 2019 såg juristerna på Sveriges Arkitekter en förändring i konjunkturläget, speciellt
i Stockholm.

Annons

Sveriges Arkitekters bransch­rapport 2019 som publicerades i oktober förra året byggde på branschfakta från UC AB och på Sveriges Arkitekters årliga arvodes- och sysselsättningsenkät. Där konstaterades att den uppgång som pågått sedan 2015 var bruten. Prognosen för 2020 var i branschrapporten en svag minskning av omsättningen i branschen.

– Vi märkte att företagen började förbereda sig på sämre tider under slutet av förra året. Sedan verkade det vända uppåt under en kort period i början av 2020 innan coronapandemin slog till, säger Ulrik Östling.

Under våren 2020 låg arbetslösheten på ungefär samman nivå som under hösten tidigare men började stiga i juni. Efter sommaren ökade arbetslösheten ordentligt och
i mitten av oktober rapporterades att 3,8 procent av medlemmarna hade fått ersättning under september, ungefär samma nivå som en månad tidigare.

– Ökningen verkar ha stannat av men arkitekter har fortfarande högst arbetslöshet bland akademikerförbunden och vi vet inte hur det kommer att se ut nästa månad eftersom vi har ett stort antal arbetsbristförhandlingar på gång, säger Ulrik Östling.

En orsak till de varsel och uppsägningar som görs nu tror han kan vara att korttidspermitteringarna löper ut vid årsskiftet. Företagen lägger då varsel redan nu eftersom många har lång uppsägningstid.

Ulrik Östling konstaterar att uppsägningar sker inom alla yrkeskategorier av arkitekter.

Annons

– Men vanligtvis klarar sig landskapsarkitekter bättre i lågkonjunkturer eftersom många arbetar med stora infrastrukturprojekt som rullar på. Och för många medelstora och mindre arkitektföretag går det fortfarande bra.

 

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel