Nyheter

Anklagelser om dubbla stolar riktas mot styrelseordförande

17 december 2019

Sveriges Arkitekters styrelseordförande Tatjana Joksimović anklagas för att sitta på dubbla stolar av en aktivistgrupp som får stöd av en juridikprofessor.
”Jag välkomnar en granskning eftersom jag är övertygad om att det inte utgör någon förtroendeskada”, svarar Tatjana Joksimović.

Annons
Foto Jonas Mellqvist

Tatjana Joksimović valdes till förbundsordförande under Sveriges Arkitekters stämma i november 2018.

Tatjana Joksimović fick förtroendet att ta över som styrelseordförande i Sveriges Arkitekter efter Louise Masreliez under stämman 2018. Hon arbetar som enhetschef på enheten för planfrågor på länsstyrelsen i Stockholm och hade inför att hon tillträdde fått tillåtelse av sin arbetsgivare att ta sig an uppdraget.

I sitt uppdrag som planchef har hon bland annat handlagt ett ärende i Botkyrka, söder om Stockholm, som rör ett detaljplaneförslag för ett bostadsområde i ett kulturhistoriskt känsligt område intill Botkyrka kyrka.

Medlemmar ur en aktivistgruppering som engagerat sig mot exploateringen av området för nu fram att Tatjana Joksimović uppdrag för Sveriges Arkitekter kan utgöra en intressekonflikt för hennes roll som planchef.

Annons

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar att rollerna är problematiska att förena och bedömer att det kan röra sig om en förtroendeskadlig bisyssla oberoende av arbetsgivarens beslut.

– Jag finner det högst tveksamt att sitta på två stolar och utöva ett slags offentlig tillsyn över medlemmar vars bästa man i egenskap av ordförande har till uppgift att värna, säger han.

Olle Lundin. Foto: Mikael Wallerstedt

Olle Lundin reserverar sig för att det inte finns så stor praxis på området, men lyfter fram att uppdragets vikt spelar in i bedömningen:

– Man har naturligtvis rätt att vara medlem i en förening, men här är hon inte bara medlem utan hon innehar en väldigt framskjuten roll. När man talar om förtroendeskadliga bisysslor så räcker det med att det finns en risk för förtroendeskada. Här skulle jag säga att risken är ganska tydlig då hon utövar tillsyn över byggprojekt som arkitekter är involverade i.

Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, gör en annan bedömning:

Annons

– Även om jag kan se att förhållandet väcker potentiella frågor, så krävs det hyfsat mycket för att man ska anses vara jävig i lagens bemärkelse. Bara för att man verkar inom samma bransch, måste det inte juridiskt vara något problem, säger han.

Vilhelm Persson lyfter fram ett ärende som Justitieombudsmannen, JO, behandlade 2017. Där kom myndigheten fram till att det inte förelåg jäv när en tjänsteman vid kammarkollegiet förde myndighetens talan i ärenden om vattenkraft, samtidigt som denne var medlem i föreningen Älvräddarna.

– Föreningsfrihet och yttrandefrihet gäller naturligtvis även för offentliganställda, men det ska givetvis inte påverka utfallet i en viss fråga, säger Vilhelm Persson.

Tatjana Joksimović. Foto: Jonas Malmström

Länsstyrelsen i Stockholms län godkände i december 2018 Tatjana Joksimović bisyssla som ordförande i Sveriges Arkitekter. Tatjana Joksimović har tagit del av anklagelserna och är övertygad om att hennes styrelseuppdrag är förenligt med hennes jobb.

”Min arbetsgivare har tagit ställning i frågan och bedömt att det inte är ett förtroendeskadligt uppdrag. Jag har förstått att det är ovanligt att en planchef blir ordförande i arkitektförbundet, men att det är ovanligt betyder inte automatiskt att det är problematiskt. Särskilt om det som i mitt fall finns tydliga uppdrag och rutiner på jobbet och i förbundet. Vill någon pröva sakfrågan kan denna vända sig till JO”, skriver hon i en kommentar.

Annons

Hon förklarar vidare att hon anmält jäv i de fall där hon fått kännedom om att någon av förbundets styrelsemedlemmar medverkat, men att länsstyrelsen inte alltid känner till vem som skapat en detaljplan.

”Eventuella intressekonflikter hanteras enligt länsstyrelsens arbetsordning och rutiner. Detta gäller alla styrelseuppdrag oavsett vilken befattning man har på en myndighet”, kommenterar Tatjana Joksimović.

Sveriges Arkitekter har tagit del av uppgifterna:

– Det som pågår nu uppfattar vi är ett drev på sociala medier av personer som är arga över ett beslut som länsstyrelsen fattat. De talar om att JO-anmäla, något som vi inte är oroliga över. Det är avgörande för Sveriges Arkitekter att ha kvalificerade och erfarna personer som ordförande och förtroendevalda. Tatjana Joksimović har lång erfarenhet i främst offentlig verksamhet och ett brinnande intresse för fackliga frågor, jämlikhet och mångfald. Hon är också en omvittnat skicklig ledare, säger kommunikationschef Ariella Nisell.

Hur ser Sveriges Arkitekter på påståendena om att det skulle finnas en intressekonflikt här?

– Vi ser inte att det skulle kunna vara på det sättet. Innan Tatjana Joksimović valdes 2018 – av en enhällig stämma – diskuterade hon igenom eventuella jävsituationer noga med både sin arbetsgivare och med förbundets ledning. Vi litar på att länsstyrelsens arbetsordning och rutiner hanterar eventuella intressekonflikter. I just det här aktuella fallet så fattades beslutet innan hon var ordförande.

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel