Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Amerikanska studenter bygger dalsländsk bastu

Den amerikanska landskapsarkitekten Daniel Winterbottom har tillbringat sommaren i Dalsland för ett projekt som samlar designstuderande, lokalbefolkning och flyktingar kring arbetet med en ny mötesplats i Dals Långed.

Bakom idén och i organisationsteamet finns arkitekten Rasmus Waern, med egna rötter i området, och landskapsarkitekten Luka Jelusic, lärare på HDK vid Steneby, Göteborgs universitets campus i Dals Långed. Daniel Winterbottom är professor vid University of Washington i Seattle och han har haft med sig 15 internationella studenter.

– I USA är det två länder som uppmärksammas när det gäller flyktingkrisen i Europa: Tyskland och Sverige. Detta faktum, kombinerat med att den här orten har både en kreativ tradition och är ett före detta brukssamhälle i stark förändring, intresserar mig, förklarar Daniel Winterbottom, vars specialitet är ekologisk urban design och landskap som kulturellt uttryck.

Han har genom åren tagit fram allt från trädgårdar för barn med HIV i New York till gemensamma tvätt- och hygienbyggnader på landsbygden i Mexiko. Projektet i Dalsland kallas för Långed Park och en viktig del är just samarbetet mellan flera olika grupper i samhället.

– Vi har jobbat med deltagande design, ett slags verktyg och process där vi tillsammans med de boende kontinuerlig arbetar fram vad som ska byggas, berättar Luka Jelusic.

Till det första samrådsmötet i början av sommaren kom mer än 60 personer, en stor uppslutning på en ort som har 1 500 invånare. Under mötet efterfrågades mer naturliga mötesplatser mellan lokalbor, Stenebys studenter och nysvenskar. Valet föll på något som länge önskats i samhället; en gemensam bastu för året runt-bruk, med sociala ytor och med anslutning till ett utekök.

Rasmus Waern har varit med och rekommenderat själva placeringen av projektet och han menar att platsens historia spelar en stor roll.

– Dals Långed har gått från industridominerat till något som nu börjar likna ett litet kunskapssamhälle. Stenebyskolan var tidigare på marginalen men är nu hela ortens stolthet. Min tanke var att förstärka den geografiska mitten men också utgå ifrån vart invånarna befinner sig identitetsmässigt, säger han.

Den plats där bastu och utekök nu placerats ligger nedanför huvudentrén till HDK och Stenebyskolan, nära den före detta järnvägsstationen och en öppen yta ned mot sjön, gästhamnen och turistparkeringen.

– Här är en påtaglig fysisk intensitet, dalen öppnar sig dramatiskt mot vattnet och båttrafiken. Ovanför finns skolan och torgplatsen framför den, menar Rasmus Waern och berättar att projektet skapat stort engagemang, att det har kommit fram många fler idéer och det planeras en fortsättning nästa sommar.

Mer att läsa