Nyheter

Allt fler vill arbeta deltid

17 december 2018

Var fjärde arkitekt arbetar deltid, visar Arkitektens enkät. Och företagen ser en ökad efterfrågan bland sina anställda om att få gå ner i tid.

Annons
Foto Patrik Renmark

Landskapsarkitekten och företagaren Ann-Sofi Högborg har arbetat deltid lejonparten av sitt yrkesliv.

Elva företag med totalt 1 129 arkitekter besvarade Arkitektens enkät om deltidsarbete. 286 arkitekter – var fjärde person – arbetar i dag deltid på företagen som deltog i studien.

Samtidigt som andra yrkesgrupper krävt rätt till heltid och deltidsarbete påverkar både lönen och pensionen så rapporterar arkitektföretagen en ökad efterfrågan. Sju av företagen meddelar att allt fler anställda begärt att gå ner i tid de senaste fem åren, övriga företag ser inga förändringar alls.

Huvudorsaken till att arkitekter vill gå ner i tid är för att vara hemma med sina barn. Därutöver är det flera som väljer att inte arbeta heltid på grund av studier eller andra projekt – men även stress spelar in i beslutet att arbeta deltid.

Annons

Thomas Andrén, välfärdsekonom på Saco, har studerat deltidsarbete bland akademiker och lyfter fram att gruppen särskiljer sig i jämförelse med andra yrkesgrupper.

– Akademiker är den grupp som arbetar heltid i högst omfattning. Den generella trenden för hela arbetsmarknaden är att kvinnor arbetar heltid i högre utsträckning, och att deltiden ökar svagt för män. Men i de siffrorna ingår samtliga yrkesgrupper, vilket gör det svårt att jämföra med akademiker eller mer specifikt arkitekter.

Thomas Andrén. Foto: Saco

Andrén pekar på att skillnaderna mellan könen fortfarande är betydande: 2015 arbetade 22 procent av de kvinnliga akademikerna deltid, medan andelen bland männen uppgick till 9 procent.

– Den enskilt viktigaste orsaken till deltidsarbete är barn. Att vara två heltidsarbetande föräldrar med barn är en utmaning. Då gäller det att ha flexibla arbetsgivare som kan göra så att man kan gå tidigare, vilket vi ser en ökning av i arbetslivet, säger han och konstaterar att det finns indikationer på att även stress kan spela in i beslutet.

Annons

Ann-Sofi Högborg gick ner i tid 1984 när hon fick sitt första barn. Foto: Patrik Renmark

Ann-Sofi Högborg är landskapsarkitekt och företagare i Lund som med få undantag arbetat deltid sedan hon fick sitt första barn 1984.

– Skälet var att kunna vara med barnen och att kunna hämta på dagis vid 15.30-tiden utan att jag och barnen skulle vara för trötta. Det blir ingen kvalitet eller bra föräldraskap om man bara är med sina barn någon timme om morgonen och kvällen. Barnen är bara barn när de är barn och det kan man inte välja bort.

Men det har inte varit friktionsfritt.

– Jag mötte fördomar från chefer som sa att man inte kunde vara ansvarig arkitekt om man bara jobbade sex timmar om dagen. Det visade sig vara helt fel och jag har motbevisat det rejält.

1995 tog hon chansen att driva eget bolag. Även då varnades hon av branschkollegor som menade att hon skulle vara tvungen att arbeta tolvtimmarsdagar.

Annons

– Inte ens vid arbetstoppar skulle tolvtimmarsdagar fungera, så jag anställde personal för att kunna buffra topparna. Vi kunde utan vidare hoppa in i varandras projekt, vi jobbade mest deltid och det fungerade jättebra.

Jag har motbevisat det rejält

Som chef såg hon gärna att medarbetarna arbetade deltid.

– Jag är långt mycket hellre arbetsgivare till en person som jobbar sju timmar än åtta timmar. Folk blir trötta, det blir sämre kvalitet och den sista timmen blir ineffektiv.

Ann-Sofi Högborg gick upp till heltid inför Malmömässan Bo01, men kunde efter mässans avslut 2001 gå ner i tid igen – trots att barnen nu var större.

– Jag tyckte att åtta timmar tog för mycket av min livsenergi. Det är inte så att jag prioriterat ned eller är oengagerad i mitt yrke – tvärtom! Jag har gått ned i tid för att få ut det mesta möjliga av det, det vill säga hålla en jämn och hög kvalitet i arbetet i en hygglig kombination med föräldraskapet.

Annons

Ann-Sofi Högborg har vid sidan av yrket haft ett antal styrelseuppdrag i Sveriges Arkitekter och suttit i Malmös skönhetsråd.

– Men det är först för cirka tio år sedan som jag tog upp mina gamla hobbyer som körsång, och ridning. Jag tycker faktiskt att om inte det får rum i ens liv, då jobbar man för mycket. Jag förstår mig inte på den här åttatimmarsguden vi lever efter – varför fortsätter vi arbeta så mycket?

Nu har Ann-Sofi Högborg nått pensionsålder, men fortsätter på deltid i hemmakontoret i Lund. Att hon inte arbetat heltid har märkts i lönekuvertet och nu på pensionen. Men det är ingenting hon ångrar.

– Vi levde ur hand i mun när barnen var små och köpte på begagnatmarknaden. Men jag har inte velat sälja ut min själ och barnen. Och jag är mer än nöjd med det beslutet.

Enar Nordvik Foto: Carina Wallin

Enar Nordvik, planarkitekt på Skellefteå kommun, gick för tio år sedan ned i arbetstid. Han har två barn, vilket spelade en stor roll i beslutet.

Annons

– Jag vägde fördelar och nackdelar och landade i att göra det dels för deras skull, men även för min egen hälsas skull. Nu kan jag inte längre skylla på barnen, åtminstone ger de inte någon juridisk rätt att arbeta deltid, säger han.

Enar Nordvik har prövat att gå tillbaka till heltidsarbete – senast i maj, då han arbetade en månad på full tid.

– Jag har experimenterat lite, men jag tycker att jag jobbar sämre när jag arbetar heltid. Jag levererar inte bara 80 procent när jag jobbar, så då anser jag att det är en vinst för mig och min arbetsgivare. Jag jobbar ganska hårt när jag jobbar. Men jag har inte lyckats övertyga min arbetsgivare om att jag ska få full lön.

Både Enar Nordvik och hans fru arbetar deltid. De är nöjda med beslutet, men det har sina baksidor.

– Vi reser väldigt sällan utomlands och köper inte så många nya saker. En annan aspekt är att mycket i arbetslivet bygger på åtta timmars arbetsdag, vilket innebär att jag kan bli inbokad på möten efter att jag slutat.

Enar Nordvik har kommit överens med kommunen om att fortsätta arbeta deltid och han går hem vid 15-tiden varje dag. Vid sidan av arbetet är han ordförande i en nystartad rodel-förening, skjutsar barnen till träningar och är engagerad i deras i idrottsförening.

Annons

– Jag tror att det är mer rimligt att arbeta sextimmarsdagar, både för min skull och för hela samhället. Allt utanför jobbet ska inte behöva ske på helgen, jag orkar göra saker mitt i veckan fastän jag jobbat.

Ingen rättighet att arbeta deltid

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter, ser en trend bland inkomna frågor till förbundets jurister.

– Under de senaste åren har samtalen blivit fler från medlemmar som vill gå ner i arbetstid. Det är särskilt yngre medlemmar som hör av sig för att ta reda på om de har rätt att gå ner i tid.

Lagstiftningen möjliggör deltidsarbete vid föräldraledighet för barn upp till åtta år i en omfattning upp till 25 procent och det kan även finnas grund för deltid vid studier.

– Många blir förvånade över att det inte är en rättighet att arbeta deltid. Men finns det ingen laglig grund för att gå ned till deltid, så har arbetsgivaren rätt att neka det.

Annons

Ulrik Östling. Foto: Peter Philips

Om man avtalar om deltid med arbetsgivaren gäller det att inte avtala bort sin rätt till att återgå till heltid.

– Det viktiga är att man ser till att ha kvar sin heltidstjänst i botten och att man därför träffar en överenskommelse med tidsbegränsning för deltiden.

När det gäller stressrelaterade sjukdomar är det primärt en fråga om man ska sjukskrivas, vilket försäkringskassan hanterar.

–Det har varit en tuff period för arkitekter med väldigt mycket jobb och det finns medlemmar som för att klara sig igenom det här har fått gå ner i tid. Men det är i regel i samband med en stressrelaterad sjukskrivning.

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel