Nyheter

Alexandra Hagen: “Vi måste höja insatserna“

23 augusti 2021

Framtiden har närmat sig snabbt under pandemin. Nu måste klyftan mellan teknikkompetens och yrkeserfarenhet stängas, menar Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.

Annons
Foto Karl Nordlund

Alexandra Hagens White har lyckats växa under pandemin. Nu ser hon behovet av ett brett kunskapslyft i branschen.

– Förra våren trodde vi att det verkligen skulle bli en fullständig katastrof, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter, när hon tänker tillbaka på året som gått.

Företaget har inte heller gått opåverkat genom pandemin. Anställda vid ett antal kontor varslades runt om i landet under sommaren, inte minst i Stockholm och Göteborg vilket Arkitekten tidigare rapporterat om.

– Det har varit jättetråkigt, att bli av med duktiga människor som man helst skulle vilja behålla. Som vd måste man hela tiden jobba med att både vara snabb i omställningen men också ha hopp och förtröstan om att vi kommer igenom det, säger Alexandra Hagen som understryker vikten av öppenhet och tydlighet under turbulensen.

Annons

– Man måste jobba med att få människor att känna trygghet och hopp inför att vi klarar detta. Det svåraste har varit att förstå hur människor egentligen mår, på distans, säger hon.

Trots den inledande oron har pandemin inte varit en särskilt mörk historia för White, snarare en motsägelsefull sådan. För samtidigt som en del lokala kontor tvingats skära ned har andra gått som tåget. Över förväntan, menar Alexandra Hagen. På ytterligare ett par områden, utanför Skandinavien, har White lyckats växa. Medarbetare från Stockholm har arbetat med bostadsprojekt mot Londonkontoret och i mars stod det klart att företaget slår upp nytt i Stuttgart.

– Det är en väldigt ojämn bild under året skulle jag vilja säga. Det är en sådan paradox på något sätt. Samtidigt som vi inte kunnat åka hemifrån så har vi haft en snabbare takt i den internationella expansionen än vi någonsin har haft.

Man måste jobba med att få människor att känna trygghet och hopp inför att vi klarar detta. Det svåraste har varit att förstå hur människor egentligen mår

Förklaringen ligger bland i vilka marknadssegment som påverkats, menar Alexandra Hagen. Storstädernas kontorsbyggnader och andra stora investeringar har blivit lidande, medan de mindre kontoren klarat sig bättre. Samtidigt har man legat bra till i andra, snabbt aktualiserade segment.

– Pandemin har ökat trycket på den hållbara omställningen. Plötsligt har trycket från politiskt håll globalt ökat på att de investeringar stater och länder gör för att komma tillbaka måste bidra till en hållbar omställning. Då har vi många genomförda projekt att visa upp, säger hon.

Annons

Dessutom, menar Alexandra Hagen, har även hemarbetet bidragit med en paradox. Å ena sidan kommer man längre ifrån varandra, å andra sidan kan alla mötas på samma villkor – som i fallet Tyskland.

– Det har bidragit att man kunnat umgås med kunder på samma premisser som lokala aktörer i Tyskland, eftersom man inte heller kunnat träffas där heller med deras tuffa restriktioner. Alla tvingas umgås digitalt och då kommer alla lika nära eller långt bort, vilket underlättat, säger hon.

Intervjun är en del av Arkitektens tredelade serie, där vi frågat vd:arna för de tre största arkitektföretagen – Tengbom, White arkitekter och Sweco architects – om läget efter ett och ett halvt år av pandemi. I nästa del – som publiceras den 25 augusti – möter vi Tengboms vd Jan Matsson. Foto: Karl Nordlund

När det blir dags att prata framtiden, bortom pandemin, vill Alexandra Hagen trots den internationella expansionen inte prata om att växa som ett mål i sig. I stället är det forskning, utveckling och innovation som ska leda White framåt, säger hon.

– Vi ser det som en viktig konkurrensfördel att erbjuda nya vägar framåt. Vår drivkraft för att bli ett internationellt bolag är inte nödvändigtvis att vi ska bli ett större företag utan för att få tillgång till ny kunskap.

Hur viktigt är det att ligga långt fram?

Annons

– Det är viktigt att ha koll på läget i och med att vissa förändringar kan slå igenom väldigt snabbt. Då måste man ha en strategi för hur man förhåller sig till den utvecklingen som sker i omvärlden, så man måste ha superomvärldskoll på vad som pågår. Vilket håll man ska gå är en väldigt viktig fråga, för det sker ju extremt mycket nu.

Alexandra Hagen radar upp de områden som hon ser som särskilt viktiga att hålla koll på: Modularitet, automation, digital design, hållbarhet och management.

Satsar man inte på digitalisering så klarar man sig inte, är det så?

– Jag tror man kan klara sig, men sättet vi arbetar kommer förändras väldigt mycket. Det svåra är affärsmodellen. Som arkitekter skapar vi värde genom att formge miljöer där människor trivs, säger Alexandra hagen och fortsätter:

– Men det är svårt att ta betalt för människors trivsel. Därför tar vi betalt för ritningar och rapporter. Men när det automatiseras det kan man inte sälja vår kunskap på samma sätt. Så därför måste man ha jättekoll på digitaliseringen och se hur vi säljer vår kunskap i en förändrad kontext.

Det behövs en utbildningsdrive av seniora arkitekter tycker jag. De som många gånger håller i kundkontakten, leder projekten. Det är de som påverkar åt vilket håll projekten drar då

Annons

Risken, menar Alexandra Hagen, är att arkitekterna hamnar på efterkälken och överlåter utvecklingen till andra – i en riktning man inte själv påverkar.

  Det tycker jag är den stora risken att vi som arkitekter säger att vi struntar i de här verktygen. Vi låter någon annan utveckla dem.

– Jag tycker det är helt avgörande att vi som arkitekter måste höja insatserna, vi måste på bred front ha ett kunskapslyft i de här frågorna. Det är viktigt för att vi ska kunna påverka utvecklingen i den riktning vi vill.

Samtidigt ställer utvecklingen nya krav på professionen som riskerar att skapa ett gap mellan de som kan programvaror och teknik men som saknar erfarenhet, och de med långtgående yrkeskunskap men lägre digital och teknisk kompetens. Gapet måste slutas genom att förena grupperna, säger Alexandra Hagen.

– Det behövs en utbildningsdrive av seniora arkitekter tycker jag. De som många gånger håller i kundkontakten, leder projekten. Det är de som påverkar åt vilket håll projekten drar då.

Är det svårt?

Annons

– Man får vattna där det gror, där det finns intresse. Och efterhand brukar folk följa med då. Det är alltid bättre att stärka de som redan har ett eget driv än att tvinga de som inte vill.

De nya som kommer från utbildningarna, litar du på att de har den här kunskapen?

– Ja men man behöver båda delarna. En digital framtid handlar mycket om att låta maskinerna göra det de är bäst på och människorna göra de vi är bäst på. Maskinen är en ny kollega, kanske bäst i världen på att räkna men kan inte känna igen en blå trehjuling på ett fält liksom.

– Jag tror på att skaffa sig en bredd som student. Ägna dig åt det du tycker är mest intressant. Gör man det så kommer man ha kraften att driva framåt i den riktningen, säger Alexandra Hagen.

White arkitekter
  • Anställda arkitekter: 438
  • Uppsagda arkitekter under pandemin: 8

Josef Svenberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel