Ungdomars suicid som rumslig akt

Självmord förklaras främst utifrån interna element, såsom ålder, psykisk ohälsa och kön, i stället för att lägga fokus på externa element såsom metod och plats för suicidet (Clarke & Lester 1989; Lester & Stack 2015). Men suicidet uppstår i ett samspel mellan människa och miljö. Människor tenderar att i alla situationer agera i samspel med … Continue reading Ungdomars suicid som rumslig akt