”Vår drivkraft är existentiell”

Biologer, systemekologer, marina konstruktörer, fiskerikonsulter och antikvariskt sakkunniga tar plats för ett möte hos Gaia i Stockholm om Isbladslagunen, ett konstgjort rev som skulle kunna byggas av sprängsten från tunnelbanebygget i Stockholm. Gruppen ska nu diskutera yttranden från samrådet i december och hur de ska utveckla projektet. – Vi hoppas att de första stenarna i … Continue reading ”Vår drivkraft är existentiell”